سه شنبه ١٤ مرداد ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
حرفه ای
کتابخانه الکترونیکی بهداشت حرفه ای
 آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
 مراکز ارائه دهنده خدمات
تعرفه بهداشت حرفه ای
تعرفه معاینات شغلی

 

پیوندها
سلامت، بهداشت حرفه ای، محیط و کار
سلامت، بهداشت حرفه ای، محیط و کار، اداره کار
سلامت، بهداشت حرفه ای، محیط و کار، اداره کار، niosh
سلامت، بهداشت حرفه ای، محیط و کار، اداره کار، niosh
 تأمین اجتماعی، بهداشت حرفه ای
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 7235
 

واحد بهداشت حرفه اي

 

واحد بهداشت حرفه اي معاونت امور بهداشتی با هدف حفظ و ارتقاء سلامت شاغلين در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی فعاليت مي نمايد. از مهم ترين فعالیت های واحد، انجام برنامه ریزی و بازديد و نظارت از واحد بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت، كارگاهها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات طب كار و بهداشت حرفه اي منطقه تحت پوشش مي باشد.

اين واحد از 3 بخش تشكيل شده است :

 

  مهندسي بهداشت حرفه اي:

يكي از برنامه هاي اصلي بهداشت حرفه اي، بررسي و شناسائي عوامل زيان آور محيط كار است. در بهداشت حرفه اي عمده كوشش ها بر ارزيابي و اندازه گيري اين عوامل و در صورت نياز كنترل آنها مي باشد. عوامل زيان آور محيط كار به چهار دسته عمده تقسيم مي شود:

الف) عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار مانند صدا و ارتعاش، گرما، سرما، روشنائي، فشار، پرتوها و ....

ب) عوامل شيميائي زيان آور مانند مواد شيميائي سمي كه برخي بيماريها و مسمويتهاي شغلي را سبب مي شوند.

پ)عوامل بيولوژيكي زيان آور شامل ويروسها، باكتريها، انگلها، ريكتزياها و قارچها

ت) عوامل ارگونوميك زيان آور مانند وضعيت نامطلوب بدني در هنگام كار، وارد شدن فشار بيش از حد بر روي اندامي خاص، نبود تناسب جسماني و رواني ميان انسان و كار و ...

هر يك از عوامل ياد شده اگر از حد تحمل فيزيولوژيك بدن انسان پيشي گيرد، عوارض و آسيبهايي را ايجاد خواهند نمود. در بهداشت حرفه اي عمده كوشش ها بر ارزيابي اين عوامل , اندازه گيري أنها و در صورت نياز كنترل أنها مي باشد.

 

  طب كار:

در بخش طب كار نظارت بر انجام معاينات كارگري در كارخانجات , مراكز بهداشتي درماني و شركتهاي ارائه دهنده خدمات طب كار صورت مي پذيرد.

مراكز تابعه تحت پوشش دانشگاه داراي سانتر معاينات كارگري مي باشند كه در اين سانترها كليه خدمات طب كار اعم از خدمات پزشكي و پاراكلينيكي انجام مي شود. اين واحد داراي اسپيرومتر، اديومتر، آزمايشگاه تشخيص طبي مي باشد و يك پزشك ثابت همه روزه به معاينه كارگران مشغول مي باشد . بيشترين مراجعات به اين سانتر توسط كارگاههاي كوچك زير 20 نفر انجام مي پذيرد. جهت ارتقاي سطح آگاهي پزشكان ارائه دهنده خدمات طب كار در مراكز بهداشتي درماني، پزشكان كارخانجات و شركتهاي طب كار، معاونت امور بهداشتي هر ساله اقدام به برگزاري دوره باز آموزي مدون طب كار مي نمايد.

 

  آزمايشگاه بهداشت حرفه اي:

در رابطه با بررسي محيط كار و شناسائي، اندازه گيري، ارزشيابي عوامل بيماريزاي شغلي و در زمينه انجام معاينات كارگري، آزمايشگاه بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي شهيد بهشتي بر حسب نياز تخصصي از دو بخش تشكيل شده است:

بخش عوامل شيميایي

بخش عوامل فيزيكي

 

خدمات ارائه شده در بخش عوامل شيميایي:

الف- نمونه برداري از عوامل زيان آور شيميایي محيط كار

ب- آناليز نمونه ها:

- سنجش وزني گردو غبار با استفاده از ترازوي حساس با دقت تا يك صدم ميليگرم

- روش هاي تيتراسيون

- اسپكترو فتومتري جذب اتمي و گاز كروماتوگرافي

در مورد اخير نمونه برداري توسط آزمايشگاه انجام و سنجش توسط آزمايشگاه معتبر انجام مي پذيرد.

 

خدمات ارائه شده در بخش عوامل فيزيكي:

صدا سنجي با آناليز ( SLM ) و ايستگاه بندي

نور سنجي با استفاده از فتومتر وايستگاه بندي

تعيين شاخصهاي استرس گرمائي CET_ET_P4SR_WBGT و هچ بلدينگ

دزيمتري كوتاه مدت و بلند مدت براي كارگران

  

 

فیزیکی
روشنایی
صدا
پرتو
شیمیایی
سیلیس
آزبست
سرب
پروفایل شیمیایی
ارگونومی
ارگونومی
مشاغل خاص
بیمارستان
کشاورزی
کارگزان ساختمانی
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66707636-66700512- 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.