دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
دهان و دندان
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5002
 

معرفي واحد :

 

در راستاي طرح تحول سلامت دهان و دندان و برنامه های دولت تدبیر و امید ارائه خدمات سلامت دهان و دندان در قالب برنامه هاي پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان و درمان زود هنگام پوسيدگي هاي اوليه و بيماري لثه در مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش و آموزش مردم در رده هاي سني در محلهاي در دسترس فعاليت مي نمايد. رسالت اين واحد ارتقا سلامت دهان و دندان جمعيت تحت پوشش با اولويت گروه هدف در زمينه بهداشت دهان و دندان مي باشد . گروههاي هدف شامل كودكان زير 6 سال ، كودكان 6 تا 14 سال ، خانمهاي باردار و يكسال پس از زايمان است و طرحها و برنامه ها ي پيشگيري با هدف آموزش و پيشگيري و در نهايت درمان اين گروه تدوين و اجرا مي گردد .

طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در سيستم شبكه با هدف ارتقاي سطح سلامت دهان و دندان جامعه و از طريق افزايش آگاهي مردم و بهبود كمي و كيفي وضعيت ارائه خدمات اوليه بهداشت دهان و دندان جهت گروهها ي هدف در مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تعيين شده .

برنامه كشوري سلامت دهان و دندان دانش آموزي كه بدنبال اجراي ادغام درسيستم شبكه ها با اولويت ويژه جهت دانش آموزان با سه بخش آموزش ، پيشگيري ، درمان با هماهنگي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش در حال اجرا مي باشد .

برنامه كشوري سلامت دهان ودندان كودكان مهدكودك با اولويت كودكان زير 6 سال با سه بخش آموزش ، پيشگيري ، درمان با هماهنگي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي و سازمان بهزيستي كل كشور در حال اجرا مي باشد .

در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي دندانپزشكان شاغل به آموزش ، بازديد از مدرسه ، معاينه دهان و دندان دانش آموزان مدرسه ، ارائه خدمت كشيدن دندانهاي عفوني ، ترميم دندانهاي پوسيده ، جرمگيري ، فيشورسيلانت ، فلورايد تراپي ، درمان پالپ زنده در مراكز ، آموزش به مراجعين واحد بهداشت خانواده و بازديد از خانه بهداشت و پايش كاركرد بهورز مي پردازند .

معاينه دهان و دندان خانمهاي باردار و يكسال پس از زايمان و كودكان زير 6 سال تحت پوشش واحد بهداشت خانواده مراكز بهداشتي و خانه هاي بهداشت تحت پوشش با ثبت در فرمهاي مراقبت دهان و دندان پرونده هاي خانوار در زمانهاي تعيين شده توسط دندانپزشكان ، بهورزان و كارشناسان بهداشت خانواده آموزش ديده صورت مي گيرد و ارجاع جهت درمان در صورت نياز انجام مي گيرد .

معاينه دهان و دندان دانش آموزان در مدارس و آموزش گروهي و فردي به دانش آموزان و ارائه خدمت كودكان داراي مشكل در مراكز بهداشتي درماني توسط دندانپزشكان صورت مي گيرد .

واحد بهداشت دهان و دندان ستاد معاونت بهداشتي شهيد بهشتي با 9 منطقه تحت پوشش شامل مراكز بهداشت شرق ، شمال و شبكه هاي بهداشت و درمان  شميرانات ، ورامين ، پاكدشت ، دماوند ، فيروزكوه ،پيشوا ، قرچک و با حضور 69 نيروي دندانپزشك در 68 مركز بهداشتي درماني داراي واحد بهداشت دهان و دندان با تعداد 88 دستگاه يونيت دندانپزشكي مشغول ارائه خدمت مي باشد .

 

دسترسی ها
دهان و دندان، بهداشت، oral health، نظام پزشکی ایران، دندانپزشکی، طرح تحول سلامت
دهان و دندان، بهداشت، oral health، نظام پزشکی ایران، دندانپزشکی، طرح تحول سلامت
دهان و دندان، بهداشت، oral health، نظام پزشکی ایران، دندانپزشکی، طرح تحول سلامت
دهان و دندان، بهداشت، oral health، نظام پزشکی ایران، دندانپزشکی، طرح تحول سلامت
دهان و دندان، بهداشت، oral health، نظام پزشکی ایران، دندانپزشکی، طرح تحول سلامت
کارشناسان مسئول دهان دندان
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.