×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

سامانه فرماندهی حادثه Incident Command System

شرح ( پیشنهادی ) وظایف  اجزای ICS

 

فرمانده :Incident Command

·         هدایت راهبردی و عملیاتی تیم وکنترل براساس مبنای EOP

·         اطمینان از هماهنگی به موقع و موثر      

·         فعال کردن سامانه فرماندهی حادثه

·         اعلام آغاز واتمام شرایط اضطراری

·         تعیین زمان جهت انجام ارزیابی های سریع ودوره ای در منطقه آسیب دیده

·         تائید وابلاغ IAP های( برنامه عملیات میدانی ) تدوین شده و تعیین توالی بازبینی آن

کارکنان فرماندهی : Command Staff

ارشد هماهنگی :

·         انجام هماهنگی راهبردی درون بخشی و برون بخشی در فاز آمادگی

·         استقرار سامانه ICS

·         تدوین و بازبینی IAP بصورت مشترک

·         ایجاد سامانه مدیریت اطلاعات جامع و مشترک

·         به اشتراک گذاشتن به موقع اطلاعات از طریق تدوین گزارش وضعیت متوالی SitRep (گزارش وضعیت حادثه )

·         برگزاری جلسات روزانه هماهنگی در زمان حادثه

         ارشد ایمنی:

·         آگاهی ودانش در خصوص مواد خطرناک ،آلودگی های شیمیایی و بیولوژیک ،پرتویی و بیماریهای عفونی

·         بررسی محل حادثه دیده به لحاظ وجود مواد ویا شرایط خطرناک ویا مخاطرات

·         ارزیابی صحنه از نظر خطرات ایمنی برای پرسنل ،تجهیزات ومحیط وگزارش آنها

·         تماس با سایر ارگانهای متولی ایمنی مانند آتش نشانی وجمعیت هلال احمر برای بررسی وضعیت ایمنی حادثه

·         حداقل تجهیزات محافظت فردی برای تیمی که وارد منطقه گرم می شوند

·         نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های ایمنی توسط پرسنل

·         اطمینان از وجود تیم های درمانی اختصاصی برای پرسنل آسیب دیده در محل

·         ارسال گزارش برای فرماندهی حادثه

·         اطمینان از سلامتی کارکنان ،مصدومین،و.. در موقعیت های خطرناک

·         توصیه به فرمانده حادثه و روسای بخش ها از موقعیت های خطرناک وارائه توصیه هایی برای اصلاح آنها

·         ارشد امنیت:

·         برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تعیین محل های استقرارنیروهای  حفاظت فیزیکی قبل از حادثه

·         کنترل درهای ورودی وخروجی ساختمان

·         شناسایی و احراز هویت افرادی که قصد ورود به ساختمان  را دارند

·         کنترل جمعیت و خودروها در مبادی ورودی وخروجی ساختمان

·         همکاری وتعامل با نیروی انتظامی برای کنترل افراد متخاصم

·         حفظ صحنه جرم در صورت وقوع حادثه مشکوک

·         همکاری در تخلیه مردم از ساختمان در شرایط اضطراری

·         همکاری در اطفاء حریق با رعایت شرایط ایمنی

·         حفاظت وسایل و تجهیزات بلاصاحب یا مصدومینی که هوشیار نیستند وتحویل آنها به مراجع قضایی

     ارشد روابط عمومی :

·         اتخاذ تدابیر لازم برای دریافت به موقع اخبار از کلیه واحدها قبل از حادثه

·         تهیه لیست رسانه های جمعی برای اطلاع رسانی اخبار و راههای ارتباطی با آنها قبل از حادثه

·         فعال نمودن سایت خبری  برای اطلاع رسانی

·         تهیه توصیه های عمومی برای مخاطرات محتمل قبل از حادثه

·         تجمیع و تحلیل اخبار

·         تهیه متن خبر با هماهنگی فرمانده عملیات

·         تعیین فرد مصاحبه شونده با توجه به اهمیت خبر و تخصص مورد نیاز

·         هماهنگی مصاحبه وانتشار خبر

·         پایش اخبار در رسانه های محلی و ملی

·         ارتباط با رسانه ها با نظارت فرمانده حادثه

    بخش اداری – مالی :

·         مدیریت و نظارت بر نیروی انسانی درگیر عملیات

·         حضور وغیاب و نظارت بر نیروی انسانی

·         ثبت ساعات کاری

·         تامین منابع مالی

·         پایش ونظارت بر هزینه ها

·         ثبت وضبط اسناد مالی وقراردادها

·            بخش پشتیبانی:

·         استانداردسازی فرایندها ومشخصات فنی اقلام مورد نیازپشتیبانی در مرحله آمادگی

·         ذخیره سازی اقلام مورد نیاز در فاز آمادگی

·         تشکیل تیم تخصصی پشتیبانی جهت ارائه خدماتی نظیر:تامین فضای  ارائه خدمت ایمن و راحت ، تامین وسایل وتجهیزات ارئه خدمت ، اسکان راحت تیم های عملیاتی در فیلد،تامین برق ، وسایل ارتباطی، حمل ونقل ، تنخواه اضطراری،

·         برآورد نیاز های منطقه آسیب دیده وهماهنگی راهبردی برای تامین آنها

·         تدوین وارائه گزارش اقدامات پشتیبانی

   بخش برنامه ریزی:

·         تدوین IAP  با نظارت فرمانده با تشکیل تیم تدوین وبازبینی آن بر اساس نتایج ارزیابی ها وطراحی اقدامات مداخله ای مربوطه

·         طراحی فرمهای تبادل اطلاعات

·         اطمینان از برقراری ارتباط مستمر با واحدهای عملیاتی وستادی در زمان رخداد بلایا

·         جمع آوری داده های محیطی وتحلیل وانتشار آنها در قالب فرم های SitRep یا گزارش پیمایش

  بخش عملیات :

              اجرای کارکردهای اختصاصی و تخصصی براساس کتاب برنامه ملی پاسخ نظام شلامت در بلایا و    فوریت ها(EOP)

قابل ذکراست شرح وظایف کامل وجامع اجزای فوق الذکرپس از اعلام وزارت متبوع متعاقبا اعلام می گردد.

 

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست