×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

 متولد 1347  

فارغ التحصیل پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1376

گذراندن دوره MPH با گرایش مدیریت شبکه از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئول مرکز بهداشتی درمانی حصار امیر   1376-1377

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان پاکدشت 1377- 1379

مدیر شبکه بهداشت و درمان پاکدشت 1379- 1389

رئیس مرکز بهداشت شرق تهران 1389- 1393

قائم مقام معاون بهداشتی دانشگاه 1393

 

 

 

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست