×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظايف گروه مبارزه با بيماريها  :
1.           پیش بینی و تهیه برنامه جامع عملیاتی سالانه
2.           نظارت ؛ پایش و  ارزشیابی 
3.           نظارت و بررسی آمار بیماریها و عملیات انجام شده در واحد های تابعه
4.           شرکت در جلسات برون بخش و درون بخش مرتبط
5.           شركت در كارگاههاي كشوري
6.           ارائه گزارش عملكرد بصورت 3 ماهانه
7.           گردآوري و تجزيه و تحليل آمار بيماريها و تنظیم گزارش نهایی و ارسال به وزارتخانه مربوطه اي وظايف در بيماريهاي زير انجام مي شود :
 
7-1-       برنامه كشوري مبارزه با سل و استراتژي DOTS
7-2-       برنامه كشوري مبارزه با بيماري جذام
7-3-          برنامه كشوري مبارزه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
-         برنامه كشوري مبارزه با  فلج شل حاد
-         برنامه كشوري مبارزه با  سرخك
-         برنامه كشوري مبارزه با  ديفتري
-         برنامه كشوري مبارزه با  كزاز نوزادی
-         برنامه كشوري مبارزه با  سياه سرفه
-         برنامه كشوري مبارزه با  مننژیت
-         برنامه كشوري مبارزه با  آنفلوآنزا
-         برنامه كشوري مبارزه با  سرخجه  و سندرم سرخجه مادرزادی
7-4-       برنامه كشوري مبارزه با بيماري مالاريا
7-5-       برنامه كشوري مبارزه با بيماري هپاتيت
7-6-       برنامه كشوري مبارزه با بيماري ايدز
7-7-       برنامه كشوري  کاهش آسیب
7-8-       برنامه كشوري مبارزه با بیماریهای انگلی و روده ای
-         برنامه كشوري مبارزه با  بيماري التور
-         برنامه مبارزه با بيماري تيفوئيد
-         رنامه كشوري مبارزه با اسهال خونی
-         برنامه كشوري مبارزه با تب راجعه
-         برنامه كشوري مبارزه با توکسوپلاسموز
 
7-9-       برنامه كشوري مبارزه با بيماريهای آميزشي ( STI  )
7-10- برنامه كشوري مبارزه با بيماريهای مشترک بین انسان و حیوان
-         برنامه كشوري مبارزه با بیماری هاری و حيوان گزيدگي
-         برنامه كشوري مبارزه با تب خونريزي دهنده
-         برنامه كشوري مبارزه با سياه زخم
-         برنامه كشوري مبارزه با كيست هيداتيت
-         برنامه كشوري مبارزه با لشمانيوز پوستی و احشایی
-         برنامه كشوري مبارزه با جنون گاوي
-         برنامه كشوري مبارزه با تب مالت
 
7-11- برنامه كشوري مبارزه با بيماريهای قارچی و پوستی
7-12- برنامه كشوري مبارزه با تراخم و اورام ملتحمه
7-13- كنترل عفونتهاي بيمارستاني
7-14- بهداشت زندانها
7-15- مراقبت بيماريها در امور پناهندگان
7-16- مقابله با اپيدمي ها
7-17- برنامه كشوري كنترل  هپاتيت
7-18-برنامه كشوري پيشگيري و كنترل بيماري ديابت و فشار خون  و ادغام آن در نظام شبكه هاي بهداشت و درمان
7-19- برنامه کشوری پيشگيري از بروز بتا تالاسمي ماژور
7-20- برنامه کشوری پيشگيري  از سوانح و حوادث درنظام شبكه هاي بهداشتي درمانی
7-21- برنامه کشوری  ثبت مصدومين در بيمارستانها
7-22- برنامه کشوری جامعه ایمن
7-23- برنامه کشوری  ثبت  سرطان
7-24- برنامه ادغام بهداشت روان واعتياد درنظام شبكه هاي بهداشتي
7-25- برنامه کشوری نظام ساماندهی معتادان سخت دردسترس
7-26- طرح کشوری نظام مراقبت غیر واگیر
7-27- برنامه كشوري مبارزه با عقرب و مارگزيدگي
7-28- برنامه كشوري مبارزه با عقرب و مارگزيدگي
7-29- برنامه كشوري  غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید و افزایش گذرای TSH در نوزادان
7-30- طرح كشوري پيشگيري وكنترل بيماري  PKU
7-31-     طرح كشوري پيشگيري وكنترل بيماري  G6PD
 
 

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست