×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آشنایی با معاونت بهداشت:

معاونت بهداشت دانشگاه از خرداد ماه سال 1373 به دنبال ادغام سازمان منطقه ای بهداشت و درمان و دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد تا وظیفه اصلی خود را در قالب مدیریت دانشگاه به صورت ایجاد پل ارتباطی بین جامعه و نیاز های بهداشتی و درمانی از یک طرف و آموزش مبتنی بر جامعه در دانشگاه از سوی دیگر و انجام پژوهش های کاربردی به انجام رساند.

معاونت بهداشت بر اساس شرح وظایف پیش بینی شده در سیستم بهداشتی ( با مدیریت معاون بهداشت) در قالب 14واحد ستادی به امر برنامه ریزی، هدایت، نظارت، سازماندهی و ارزشیابی برنامه ها در سطح مراکز بهداشت شهرستانها (باهماهنگی و همکاری سایر معاونت های دانشگاه) می پردازد.

 این معاونت علاوه بر ارتباط با ریاست دانشگاه و سایر معاونت های مربوطه به طور مستقیم با معاونت بهداشت و همچنین ادارات کل (مربوط به هر واحد ستادی) در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پــزشکی در ارتباط است و از سوی آنها پشتیبانی  ( علمی،‌ مالی و ...) هدایت و نظارت و سازماندهی می گردد.

 

اطلاعات عمومی

دانشگاه شهید بهشتی به وسعت8811 کیلومتر مربع  از شمال به استان مازندران، از جنوب به محدوده دانشگاه علوم پزشکی تهران، از غرب به محدوده دانشگاه علوم پزشکی ایران از شرق به استان سمنان محدود می‌شود.

این منطقه بین 34 تا 5/36 درجه عرض شمالی و 50 تا 53 درجه طول خاوری واقع شده و با رشته کوه های البرز از استان های شمالی ایران جدا شده است.

درارتفاعات بالایی کوهستان البرز که دارای شیب نسبتا تندی است، جمعیت اندکی ساکنند و شهرستان دماوند دراین ارتفاعات واقع شده است .

در حال حاضر معاونت بهداشتی دانشگاه با تحت پوشش قرار دادن ۸ شبکه بهداشت و درمان دو مرکز بهداشت جمعا 89 مرکز خدمات جامع سلامت، ۱7 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی، 8 مرکز شبانه روزی و 253 پایگاه سلامت شهری و ۱18 خانه بهداشت با تعداد 2682 نفر پرسنل و در مراکز سلامت تابعه و 125 نفر پرسنل در معاونت بهداشتی انجام وظیفه می نماید. مناطق تحت پوشش این معاونت شامل قسمتی از تهران بزرگ و شهرستان‌های ورامین، پاکدشت، دماوند، فیروزکوه، شمیرانات،پیشوا، قرچک و پردیس می باشد.

 

اطلاعات جمعیتی

با توجه به جمعیت برآورد شده سال 1402 از سوی مرکز آمار ایران جمعیت کل دانشگاه 5 میلیون و 808 هزار و 754 نفر می باشد کهه در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بیشترین جمعیت تحت پوشش را دارد.

 

 

آب و هوا

موقعیت آب و هوایی این محدوده چه درمناطق کوهستانی و چه در دشت ها موجب پوشش گیاهی ازنوع نیمه صحرایی شده و دشت کویر، رشته کوه های البرز و بادهای مرطوب و باران زای باختری سبب بروز آب و هوای متفاوت در آن شده است. هــوای تهــران درمناطق کوهستانی از نوع آب و هوای معتدل بوده و در دشت ها از نوع نیمه بارانی با ویژگی هایی است که بیش تر از موقعیت جغرافیایی آن ناشی می شود.

 

مشاغل و صنایع

محدوده دانشگاه شهید بهشتی یکی از کانون های عمده صنایع کشور است. برابرآخرین آمارهای منتشره، 40 درصد کل صنایع کشور در استان تهران قرار دارند که حدود 15 درصد آن در این محدوده واقع شده است.

اغلب این صنایع در امتداد سه محور غربی، جنوبی وشرقی  متراکم شده است. همچنین 44 درصد کارگران کارگاه‌های صنعتی کل کشور در استان تهران کار می کنند، که حدود 15 درصد کارگران در این محدوده می باشند.

توسعه این صنایع بیشتر درامتداد راه های ورودی به تهران به ویژه در مسیر تهران ـ دماوند‌، و شهرکهای صنعتی محدوده دانشگاه می‌باشد.

 استان تهران و به تبع آن محدوده این دانشگاه  یکی از مراکز مهم بازرگانی کشور است. مهم ترین صادرات و واردات از این استان صورت می گیرد و تقریبا نیمی از مردم استان به کار بازرگانی و خدماتی اشتغال دارند.

 اقلام صادراتی تهران به دیگر نقاط کشور معمولا از فرآورده ها و تولیدات صنعتی است. این محدوده یکی از قطبهای اصلی اقتصاد کشور است. تجمع کانون های عمده اقتصادی دراین استان و موقعیت سیاسی ـ اداری و مرکزیت آن باعث شده است بخش عمده امکانات صنعتی و خدماتی در محدوده آن متمرکز شود.

 بخش کشاورزی نیز از جایگاهی چشم گیر در بافت اقتصادی آن برخوردار است اما درمقایسه با دیگر بخش ها، سهم ناچیز و اندکی را به خود اختصاص داده است. دلایل عمده محدودیت کشاورزی در استان ویژگی های طبیعی این منطقه است.

کمی بارش، نزدیکی کویرها و بیابان ها، کمبود آب مورد نیاز کشاورزی و تبدیل زمین های کشاورزی به مناطق مسکونی و تولیدی ـ صنعتی از مهم ترین دلایل این رویکرد است.

در مناطق فیروزکوه، دماوند، لواسانات،‌ رودبار قصران، به علت ناهمواری های شدید سطح زمین وضعیت نامساعد جوی و اقلیم سرد، بیشتر فعالیت های باغ داری و دامداری رواج دارد.

ناحیه دیگر شامل دشت ها و کوهپایه های جنوبی البرز است که دشت ورامین در این ناحیه واقع شده است. این ناحیه برای کشاورزی مساعد است، اما از آنجا که در ناحیه هایی که در نزدیکی شوره زارها واقع شده اند، قرار گرفته مشکلاتی در کار کشاورزی وجود دارد.

دره ها و دامنه های بلندی های البرز با مراتع سرسبز و غنی، موقعیتی مناسب برای فعالیت های دامداری دارند.

دامداری هم در دشت ها و هم در نواحی کوهستانی و کوهپایه ای رواج دارد، ولی سهم آن در اقتصاد این منطقه ناچیز است. دامداری بیشتر به شیوه صنعتی رایج است و گاوداری های صنعتی بزرگ به همراه مراکز صنعتی پرورش طیور و تولید تخم مرغ و مرغ در این محدوده دایر هستند که انواع فرآورده های دامی و لبنی را تولید می کنند.

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست