×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1402/06/22 - 09:59
  • بازدید : 45
  • تعداد بازدیدکننده : 42
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

شورای کارشناسی دارویی برگزار شد

دومین شورای کارشناسی دارویی با حضور کارشناسان مسئول دارویی مراکز و شبکه ها در تاریخ 21 شهریور برگزار شد.

در ابتدای جلسه رییس گروه تغذیه و دارویی بر اجرای مکمل یاری در مناطق روستایی و حاشیه شهر ها با اولویت گروه های هدف "مادر و کودک"  همچنین برنامه ریزی درخصوص توزیع مناسب مکمل های دارویی جهت دانش آموزان از اواسط مهرماه تاکید کرد.

در ادامه کارشناس امور دارویی معاونت در خصوص پیش بینی بازدیدهای نظارتی براساس شیوه نامه پایش و ارزشیابی حوزه معاونت بهداشت توضیح داد و فرایند گزارش و جابجایی داروهای مازاد برنیاز و بازنگری فرم های اطلاعاتی داروهای ترالی اورژانس را تبیین کرد.

برگزاری جلسات آموزشی دوره ای جهت مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت در زمینه مدیریت صحیح داروهای ترالی اورژانس و ارائه گزارش در خصوص ثبت اقلام دارویی غیر پزشک در سامانه سیب در گروه های سنی کودک و میانسال،  از مهمترین موارد مطروحه در جلسه بود.

 

  • گروه خبری : معاونت
  • گروه خبری : 131439
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست