×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1403/04/16 - 12:06
  • بازدید : 59
  • تعداد بازدیدکننده : 55
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

دومین جلسه کارگروه آزمون استخدامی بهورز برگزار شد

دومین جلسه کارگروه جذب بهورز روز یک شنبه مورخ دهم تیرماه در معاونت بهداشت برگزار شد

در این کارگروه که با حضور معاون فنی و اجرایی معاونت بهداشت، گروه هماهنگی و گسترش شبکه  و نمایندگانی از مدیریت های حراست، گزینش، بازرسی و پاسخگویی به شکایات، معاونت توسعه و مدیریت نیروی انسانی برگزار شد دستورالعمل جذب و پذیرش بهورز  مرور شد و  بر لزوم  اجرای صحیح  آن  تاکید گردید.

 همچنین مراحل برگزاری آزمون بهورزی و شرح وظایف اعضای کارگروه تعیین گردید .

 شایان ذکر است در راستای اجرای تعهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تامین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق روستایی  بر اساس مجوز اخذ شده از وزارت متبوع جذب  54 بهورز در دستور کار است.

 این بهورزان جهت خدمت در مناطق روستایی شبکه های بهداشت و درمان شمیرانات، پردیس، دماوند، پاکدشت، ورامین، پیشوا  و فیروزکوه پس از شرکت در آزمون تئوری و عملی استخدام خواهند شد.

 

  • گروه خبری : معاونت
  • گروه خبری : 144177
کلمات کلیدی

تصاویر

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست