×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1403/04/17 - 12:08
  • بازدید : 94
  • تعداد بازدیدکننده : 77
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری تمرین دور میزی آمادگی پاسخ به تهدید زیستی پشه مهاجم آئدس

مانور دور میزی آمادگی پاسخ به تهدید زیستی پشه مهاجم آئدس برگزار شد.

این مانوربا هدف بهبود پاسخ دهی به تهدید پشه آئدس و وجود مواردی از بیماری در مناطقی از کشور با حضور دکتر سهرابی معاون بهداشت و گروه‌های تخصصی معاونت بهداشت دانشگاه برگزار شد.  

در این تمرین با توجه به سناریوی فرضی«وجود یک بیمار در مناطق تحت پوشش دانشگاه» فرآیندهای پاسخگویی تمرین شد و گروه‌های معاونت بهداشت با ایفای نقش کارکردهای تخصصی خود را درمواجهه فرضی با بیمارمشکوک بیان کردند.

همچنین نقاط ضعف وچالش‌های موجود در مراحل هماهنگی وعملیات مطرح و راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات موجود و تقویت فرایندهای پاسخ‌دهی با تاکید بر مشارکت بین بخشی بررسی گردید.
 پشه آئدس می‌تواند باعث اپیدمی یک بیماری ویروسی به نام  تب دانگ شود.

با توجه به  کنترل حشره شناسی تاکنون پشه آئدس یا  انتقال محلی بیماری در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دیده نشده است.

  تاکید بر بهسازی محیط و رعایت نکات ساده بهداشتی می تواند از تکثیر این پشه و انتقال بیماری جلوگیری کند . 

این مانور در تاریخ 12 تیرماه سال جاری برگزار شد

  • گروه خبری : معاونت
  • گروه خبری : 144243
کلمات کلیدی

تصاویر

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست