×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مراسم پایان سال 1402 و قدردانی از عملکرد کارکنان در معاونت بهداشت 1402

در مراسمی با حضور معاون بهداشت دانشگاه، معاونین فنی و اجرایی ،کارکنان و کارشناسان ستاد معاونت بهداشت و جمعی از همکاران بازنشسته  ضمن ارایه گزارشی از فعالیت ها در سال 1402 از تلاش کارکنان حوزه بهداشت قدردانی شد 

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست