يکشنبه ٠٣ خرداد ١٣٩٤ - 
1 2 3 4
 
حرفه ای
 
   دانلود فایل : فرم های ثبت اطلاعات شرکتهای متقاضی دریافت مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه ای           حجم فایل 573 KB
   دانلود فایل : دستور العمل اجرایی بخشنامه معاینات سلامت شغلی           حجم فایل 253 KB
   دانلود فایل : فرم معاينات جديد معاینات شغلی           حجم فایل 272 KB
   دانلود فایل : بخشنامه معاینات سلامت شغلی و دستوالعمل اجرایی آن           حجم فایل 1949 KB
   دانلود فایل : عدم صدور مجوز معاینات شغلی جهت پزشکان شاغل در بخش دولتی           حجم فایل 102 KB
   دانلود فایل : درخصوص صدور مجوز در درمانگاه تامین اجتماعی و سایر ارگان های دولتی           حجم فایل 161 KB
   دانلود فایل : ممنوعیت کار کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی در بخش خصوصی ، آموزشی و درمانی           حجم فایل 27 KB
   دانلود فایل : ممنوعیت کار کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی در بخش خصوصی ، آموزشی و درمانی-2           حجم فایل 139 KB
   دانلود فایل : شرح وظايف كارشناسان در صنعت           حجم فایل 42 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل مديريت پسماندها           حجم فایل 1553 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای 92           حجم فایل 334 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل تكميل فرم معاينات كارگري جديد           حجم فایل 178 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل بهداشت در كارگاههاي كوچك           حجم فایل 3580 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل اجرايي معاينات سلامت شغلي           حجم فایل 790 KB
   دانلود فایل : حدود مجاز مواجهه شغلي           حجم فایل 2687 KB
   دانلود فایل : تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش دولتي و غير دولتي - سال 90           حجم فایل 210 KB
   دانلود فایل : تعرفه خدمات بهداشت محيط و حرفه اي سال 86           حجم فایل 162 KB
   دانلود فایل : ابلاغيه فرم معاينات كارگري جديد           حجم فایل 70 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.