شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٣ - 
1 2 3 4
 
حرفه ای
 
   دانلود فایل : فرم معاينات جديد معاینات شغلی           حجم فایل 272 KB
   دانلود فایل : دستور العلمل اجرایی شرکت های ارائه دهنده خدمات سلامت کار           حجم فایل 253 KB
   دانلود فایل : بخشنامه معاینات سلامت شغلی و دستوالعمل اجرایی آن           حجم فایل 1949 KB
   دانلود فایل : عدم صدور مجوز معاینات شغلی جهت پزشکان شاغل در بخش دولتی           حجم فایل 102 KB
   دانلود فایل : درخصوص صدور مجوز در درمانگاه تامین اجتماعی و سایر ارگان های دولتی           حجم فایل 161 KB
   دانلود فایل : نحوه ارائه مجوز به شركتهاي ارائه دهنده خدمات طب كار و بهداشت           حجم فایل 45 KB
   دانلود فایل : ممنوعیت کار کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی در بخش خصوصی ، آموزشی و درمانی           حجم فایل 27 KB
   دانلود فایل : ممنوعیت کار کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی در بخش خصوصی ، آموزشی و درمانی-2           حجم فایل 139 KB
   دانلود فایل : شرح وظايف كارشناسان در صنعت           حجم فایل 42 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل مديريت پسماندها           حجم فایل 1553 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای 92           حجم فایل 334 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل تكميل فرم معاينات كارگري جديد           حجم فایل 178 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل بهداشت در كارگاههاي كوچك           حجم فایل 3580 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل اجرايي معاينات سلامت شغلي           حجم فایل 790 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه ارايه خدمات سلامت كار           حجم فایل 1234 KB
   دانلود فایل : حدود مجاز مواجهه شغلي           حجم فایل 2687 KB
   دانلود فایل : تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش دولتي و غير دولتي - سال 90           حجم فایل 210 KB
   دانلود فایل : تعرفه خدمات بهداشت محيط و حرفه اي سال 86           حجم فایل 162 KB
   دانلود فایل : آيين نامه ارايه خدمات توسط شركت ها           حجم فایل 1682 KB
   دانلود فایل : اصلاحيه دستورالعمل معاينات شغلي           حجم فایل 324 KB
   دانلود فایل : ابلاغيه فرم معاينات كارگري جديد           حجم فایل 70 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل شرکت های خصوص ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای           حجم فایل 334 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.