دوشنبه ٠٢ ارديبهشت ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
خانواده
غذای کمکی
غذای کمکی کودک
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1883
 
کودکان- دستورالعمل خانه وپایگاه بهداشتی کودکان- دستورالعمل مرکز بهداشتی روستایی  کودکان- دستورالعمل مرکز بهداشتی شهری
 کودکان- دستورالعمل مرکز بهداشتی روستایی  کودکان- چک لیست مرگ کودک 1 تا59 ماهه  چک لیست کودکان مرکزبهداشتی روستایی
 کودکان-مرکز بهداشتی درمانی.  چک لیست کودکان- خانه بهداشت  
     
     
     
   دانلود فایل : دستورالعمل چک لیست کودکان در سطح شهرستان           حجم فایل 116 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل چک لیست کودکان مرکز بهداشتی شهری           حجم فایل 175 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل چک لیست کودکان مرکز بهداشتی روستایی           حجم فایل 149 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل چک لیست کودکان خانه بهداشت           حجم فایل 217 KB
   دانلود فایل : چک لیست کودکان مرکز بهداشتی شهری           حجم فایل 108 KB
   دانلود فایل : چک لیست کودکان مرکز بهداشتی روستایی           حجم فایل 101 KB
   دانلود فایل : چک لیست کودکان در سطح شهرستان           حجم فایل 103 KB
   دانلود فایل : چک لیست کودکان خانه بهداشت           حجم فایل 155 KB
   دانلود فایل : چک لیست بررسی مرگ کودک           حجم فایل 149 KB
   دانلود فایل : چک لیست پایش ستاد           حجم فایل 209 KB
   دانلود فایل : چک لیست مراکز شهری           حجم فایل 270 KB
   دانلود فایل : چک لیست مراکز روستایی           حجم فایل 238 KB
   دانلود فایل : چک لیست پایش پایگاه -خانه بهداشت           حجم فایل 355 KB
دسترسی

بیمارستان دوستدار کودک
مراکز بینایی سنجی
مراکز شنوایی سنجی
مرکز جامع تکامل کودکان
مراکز مشاوره اهنگام زدواج
مراکز آمادگی زایمان
مرکز صدور کوپن شیر مصنوعی

پیوندها
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.