دوشنبه ٠٢ ارديبهشت ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
خانواده
غذای کمکی
غذای کمکی کودک
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1891
 
کودکان- دستورالعمل مرکز بهداشتی روستایی کودکان-دستورالعمل شهرستان کودکان- دستورالعمل مرکز بهداشتی شهری 
 شیر مصنوعی  خانه بهداشت  -شیرمادر  شیرمادر-ستاد شهرستان
 مرکز شهری -شیرمادر  مرکز روستایی-شیرمادر  کودکان- دستورالعمل خانه وپایگاه بهداشتی
     
     
     
   دانلود فایل : دستورالعمل چک لیست مرکز بهداشتی شهری           حجم فایل 175 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل چک لیست مرکز بهداشتی روستایی           حجم فایل 149 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل چک لیست در سطح شهرستان           حجم فایل 116 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل چک لیست خانه بهداشت           حجم فایل 217 KB
   دانلود فایل : چک لیست مرکز بهداشتی روستایی           حجم فایل 101 KB
   دانلود فایل : چک لیست کودکان مرکز بهداشتی شهری           حجم فایل 108 KB
   دانلود فایل : چک لیست در سطح شهرستان           حجم فایل 103 KB
   دانلود فایل : چک لیست خانه بهداشت           حجم فایل 155 KB
   دانلود فایل : margkoodak.pdf           حجم فایل 149 KB
   دانلود فایل : چک لیست پایش ستاد           حجم فایل 209 KB
   دانلود فایل : چک لیست مراکز شهری           حجم فایل 270 KB
   دانلود فایل : چک لیست مراکز روستایی           حجم فایل 238 KB
   دانلود فایل : چک لیست پایش پایگاه -خانه بهداشت           حجم فایل 355 KB
دسترسی

بیمارستان دوستدار کودک
مراکز بینایی سنجی
مراکز شنوایی سنجی
مرکز جامع تکامل کودکان
مراکز مشاوره اهنگام زدواج
مراکز آمادگی زایمان
مرکز صدور کوپن شیر مصنوعی

پیوندها
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.