دوشنبه ١٦ تير ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6872
صفحه اصلي > واحدهاي ستادي > واحد امور آزمایشگاه ها 
 

معرفی واحد امورآزمایشگاه های معاونت بهداشتی

 

این واحد دردوسطح اجرایی وفنی برمجموعه ی هجده آزمایشگاه  محیطی ( سطوح 1 ، 2 و سه ) واقع درمراکز بهداشتی درمانی ، یک آزمایشگاه سطح چهارتحت عنوان آزمایشگاه مرکزی معاونت بهداشتی ، و دو آزمایشگاه تخصصی شامل آزمایشگاه کشت سل دانشگاه وآزمایشگاه مرجع منطقه ای اچ آی وی ظارت دارد . پرسنل اجرایی شامل یک نفرکارشناس مسئول ( پاتولوژیست ) وپرسنل فنی ونظارتی شامل یک نفردکترای علوم آزمایشگاهی برای کنترل کیفی وپایش وممیزی ویک نفرسوپروایزر درآزمایشگاه مرکزی و11 نفرکارشناس وکاردان شاغل در آزمایشگاه مرکزی ، غربالگری نوزادان ، کشت سل وآزمایشگاه مرجع اچ آی وی هستند . کلیه ی پرسنل شاغل در این آزمایشگاه ها دوره های تخصصی مربوطه را گذرانده گواهی نامه های تخصصی را دریافت کرده اند .

بخش اجرایی این واحد درستاد معاونت بهداشتی دانشگاه وپخش فنی ونظارتی آن در آزمایشگاه مرکزی متمرکز است . برنامه ی عملیاتی این واحد براساس ( هدف کلی ارتقاء صحت ودقت نتایج آزمایشات انجام شده ) تنظیم شده است .

شرح وظایف واحد امور آزمایشگاههای بهداشتی

1-    انجام اموراجرایی :

تطابق واجرایی کردن برنامه های ابلاغی

اجرای برنامه های ابلاغ شده

به روز کردن وتعمیم دستورالعمل ها

تهیه متون وبسته های آموزشی    

برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی ، بازآموزی ، بدو خدمت ومهارت افزایی

برآورد نیازهای تجهیزاتی مصرفی ونیروی انسانی

تامین نیازهای فوق

تهیه آمار وگزارشات

همکاری ونظارت درعقد قراردادهای خرید خدمت ویا همکاری با برونبخش

برگزاری وشرکت درجلسات درون وبرون بخشی

برگزاری وشرکت درسمینارها ، کنگره ها و بازدیدهای گروهی

همکاری وهماهنگی با سایرواحدها

2-    وظایف فنی

انجام آزمایشات غربالگری نوزادان درآزمایشگاه مرکزی معاونت بهداشتی

اداره ی آزمایشگاه مرجع منطقه ای HIV

انجام کنترل کیفی داخلی درآزمایشگاه هایی که بطورمستقیم زیرنظرمعاونت بهداشتی کارمی کنند

تهیه نمونه کنترل کیفی خارجی وتوزیع درسطح مراکز

آنالیز نتایج کنترل کیفی خارجی وارسال پس خوراند به مراکز

3-    وظایف نظارتی وپایش :

بازدیدهای اجرایی در راستای پایش وارزشیابی اجرای برنامه ها

بازدید دوره ای از آزمایشگاه های تابعه

نظارت برانجام کنترل کیفی درآزمایشگاه های تحت پوشش

نظارت برانجام کنترل کیفی خارجی روی نمونه های ارسالی ازسطوح بالاتر

جمع آوری نتایج وآنالیز نتایج حاصله ازکنترل کیفی خارجی

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.