شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
برنامه ریزی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2759
جملات مدیریتی
 

جدول انواع پایش های ستاد معاونت از سطوح ستادی و محیطی

ردیف

عنوان پایش

پایش کننده /

 پایش کنندگان

متولی

عنوان ابزار پایش

سطح پایش

تواتر زمانی

1

پایش عام واحدهای بهداشتی / ستاد مراکز و شبکه ها

مدیران شبکه ها /    

 روسای مراکز بهداشت و مسئولین واحدهای ستاد معاونت

معاونت

مدیریت حوزه

 

چک لیست عمومی پایش مراکز بهداشتی درمانی /

 چک لیست پایش عملکرد بهورزان

و چک لیستهای پایش عملکرد ستاد شهرستان

مراکز بهداشتی درمانی / خانه های بهداشت و     ستاد شهرستانها

سالیانه

2

پایش عملکرد مدیران شبکه ها و روسای مراکز بهداشت

    مدیران شبکه ها /           روسای مراکز بهداشت

معاونت

 مدیریت حوزه

 

چک لیست پایش عملکرد مدیران شبکه های بهداشت و روسای مراکز

 

مدیریت شهرستان

سالیانه

3

پایش های عام خانه های بهداشت

واحد گسترش / بهورزی

گسترش معاونت

 

چک لیست پایش عملکرد بهورز در سطح معاونت

 

خانه های بهداشت

هر ماه حداقل دو خانه بهداشت

4

پایش مراکز معین /غیرمعین و ستاد شهرستانها

مسئولین و کارشناسان واحدهای ستادی

واحدهای ستاد معاونت

 

چک لیستها برنامه ای واحدها / چک لیستهای پایش عملکرد ستاد شهرستانها

مراکز معین / غیر معین و ستاد شهرستانها

در طول سال و طبق برنامه پیوست

5

پایش عملکرد واحدهای ستادی معاونت

معاون بهداشت و معاونین فنی واجرایی ( تیم پایش )

معاونت

مدیریت

 

چک لیستهای خاص و برنامه ای واحدها به صورت خلاصه و

سرجمع شده

 

واحدهای ستادی معاونت

سالیانه

6

پایش وضعیت بهداشتی حیطه اختصاصی فعالیت واحدهای معاونت

مسئولین و کارشناسان واحدهای ستادی

واحدهای ستاد معاونت

 

حیطه اختصاصی فعالیت مانند مدارس / کارگاهها / بیمارستانها / اماکن و....

طبق برنامه

7

پایش برنامه ها به صورت اضطراری

مسئولین مربوطه

واحدهای ستاد معاونت / وزارت بهداشت

 

بسته به برنامه

نامشخص

 

   دانلود فایل : جدول انواع پایش های ستاد معاونت از سطوح ستادی و محیطی           حجم فایل 79 KB
دسترسی ها
 
 
 
 
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.