دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
برنامه ریزی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2661
جملات مدیریتی
 

شرح وظایف برنامه ریزی ، پایش و ارزشیابی :

-         شناسایی و اولویت بندی مسائل کلیدی حوزه بهداشت

-         تحلیل مسائل موجود و آسیب شناسی آن

-         تدوین راهبردها ، اهداف بلند مدت ، اهداف کوتاه مدت و برنامه ریزیهای کوتاه مدت و عملیاتی

-         بهبود مدیریت عملکرد

-         تشکیل کمیته برنامه ریزی ، پایش و ارزشیابی معاونت بهداشتی

-         بازنگری سالیانه برنامه راهبردی معاونت بهداشتی بر اساس ارزیابی پیشرفت برنامه

-         پیگیری و تصویب برنامه راهبردی معاونت بهداشتی در هیات رییسه دانشگاه

-         تهیه دستورالعمل تدوین برنامه عملیاتی سالیانه بر اساس برنامه راهبردی معاونت بهداشتی

-         هدایت واحدهای ستادی برای تدوین برنامه عملیاتی سالیانه

-         ساماندهی برنامه پایش و نظارت شبکه ها و مراکز بهداشت تابعه

-         تهیه گزارش عملکرد معاونت امور بهداشتی

-         تهیه و تدوین شاخصهای کلیدی حوزه معاونت بهداشت

-    پیاده سازی مدل تعالی سازمانی با استفاده از الگوی EFQM (European Foundation for Quality Management)در معاوتت بهداشتی

شرح وظايف واحد آمار :‌

برنامه ریزی و عملکرد:

-          تدوين برنامه عملياتي واحد آمار

-          نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی واحد آمار

-           برگزاری جلسات آماری و نشست با رابطين آماری مراکز و شبکه‌ها

-          تهیه و ارائه گزارش‌هاي آماري تخصصی بصورت ادواري و ارائه به مقامات مافوق

-          بهره گیري از ابزارهاي مناسب نرم افزاري تحلیل آماري جهت مطالعات کارشناسی و ارائه گزارش ارائه خدمات کارشناسی و پاسخگویی به نیازها و درخواست‌هاي آماري

-          طراحي وتنظيم چاپ متون گزارشات آماري طبق اصول و فنون مربوطه براي ارائه و انتشار

-          تجزيه وتحليل، نتيجه گيري وتعبير و تفسيرهاي اطلاعات آماري

-          ارائه آمار و اطلاعات عملکردی واحدهای تحت پوشش

برنامه آمار جمعیت:

-          بررسی و شناسایی نیازهاي آماري حوزه معاونت

-          انجام اقدامات کارشناسی جهت تولید، ثبت، پردازش و ایجاد جریان مناسب آمار و اطلاعات

-          برآورد جمعیت سالانه و اعمال ضرایب جمعیتی به تفکیک سن،جنس و محل سکونت و ارسال به واحدها جهت تصمیم سازی

-          تهیه اطلاعات جمعیتی شهرستان و واحدهای تابعه و ارسال به مراکز جهت محاسبه شاخص‌ها

-          پیگیري و اقدام جهت دسترسی به منابع و بانک‌هاي اطلاعاتی حوزه ذیربط سایر نهادها و سازمان‌هاي تخصصی داخلی و خارجی بر حسب نیاز

-          تهیه گزارشات آماری برای سطوح مختلف (وزارت، دانشگاه، استانداری و معاونت بهداشتی)

-          تهیه سیمای سلامت در سطوح مختلف شبکه

-          همکاری و هماهنگی درون وبرون بخشی در سیستم آمار و اطلاعات بخش سلامت وتبادل اطلاعات با ذینفعان خارجی ( فرمانداری – بخشداری – آموزش و پرورش و ...)

-          همكاري در تهيه سالنامه آماري سازمان مديريت و برنامه ریزی

-          تهيه گزارشات وآمارمورد نيازدانشگاه از قبیل هيئت امناء، سینا سا،...

-          همكاري وهماهنگي درون و برون بخشي وتبادل اطلاعات با استانداري، مرکز آمار ایران، آمارواطلاع رساني دانشگاه، مديريت آمارواطلاعات وزارت متبوع و .....

-          ارائه گزارش‌های تخصصی مرتبط با آمار مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی (سامانه سیب اعم از اطلاعات جمعیتی، جمع آوري، كنترل و استخراج مراجعات گروهی مختلف، جمعیت حداقل یکبار خدمت گرفته شده) و ... .به ستاد معاونت و مراکز محیطی و وزارت متبوع

-          همکاری در برنامه ريزی و هماهنگی و اجرای آمارگيری‌های مورد نياز واحدهای زيربط

-          نظارت و کنترل عمليات اجرای طرح‌های آمارگيری

-          ارائه تحلیل شاخصی واحد در خصوص افزایش یا کاهش آنها از سوی واحد‌های ستادی

برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ

-          اجرای برنامه ثبت مرگ و نظارت بر چگونگی اجرای آن در شبکه‌ها و مراکز تابعه، تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات دوره‌ای در خصوص برنامه به وزارت متبوع، معاونت و مراکز محیطی

-          تکرارگیری و ورود اطلاعات در نرم افزار کشوری سیستم جامع ثبت مرگ و میر، کنترل اطلاعات وارد شده، حذف موارد تکراری و ارسال نسخه کامپیوتری اطلاعات وارد شده در شهرستان به استان و نظارت بر امور گواهی‌های فوت صادر شده

-          تهیه سیمای مرگ (محاسبه انواع شاخص‌ها و پردازش و تجزیه و تحلیل و رسم نمودارهای مربوط به مرگ و میر دانشگاه نظیر ده علت اول مرگ،مرگ و میر گروه‌های در معرض خطر، مرگ و میر به تفکیک نوع سرطان و..).

پایش و نظارت:

-          پایش وضعیت پذیرش مراکز خدمات جامع سلامت در خصوص فاز استقرارسیستم پذیرش

-          پایش و ارزیابی ستاد شهرستان‌ها، مراکز و پایگاه‌ها

-          تنظيم و ارائه گزارش تحليلی و پيشنهادات حاصل از پايش و ارزشيابی

آموزش وبازآموزی:

-          برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی بر اساس نیاز واحد‌های محیطی

-          آموزش و باز آموزي نيروي انساني در زمينه آمار بر اساس نياز سنجي

-          آموزش برنامه‌هاي واحد به دانشجويان وپرسنل جديد الورود

-          تهیه جزوات آموزشی بر حسب نیاز کارشناسان مراکز و شبکه‌ها (ثبت مرگ، بهورزی، بدو خدمت و ...)

-          هماهنگی جهت آموزش به نیروهای محیطی در خصوص سامانه سیب

-          آموزش، برنامه ريزي و نظارت بر برنامه ثبت و طبقه بندي علل مرگ در سطح ستاد استان و شهرستان‌هاي تابعه

صندوق پذیرش مراکز:

-          نظارت بر عملکرد صندوقی مراکز خدمات جامع سلامت ( قبوض برگشتی، مطابقت با مراجعین سامانه سیب، تعرفه‌ها، ...)

سایر امور محوله

-          اجرای آئين نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای ابلاغ شده در واحد آمار

-          انجام ساير وظايف مربوط به شغل که بر حسب پست مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع می‌شود

 

 

دسترسی ها
 
 
 
 
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.