دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
گسترش
برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3224
 

اهم شرح وظايف كارشناس برنامه بيمه روستائي وپزشك خانواده :

1.     تامین و نگهداشت نیروهای طرف قرارداد برنامه پزشک خانواده

2.     اجرای کارگاه آموزشی جهت دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و توانمند سازی شاغلین برنامه

3.     نظارت و پایش مراکز مجری برنامه بیمه روستایی در سطح شهرستان

4.     تشکیل جلسه ستاد اجرایی و  کمیته بیمه روستایی

5.     تهیه ریزهزینه کرد بصورت فصلی و ارسال به اداره بیمه سلامت شهرستان

6.     بررسی وضعیت مالی برنامه پزشک خانواده هر شهرستان

7.     توزیع اعتبارات برنامه از محل صندوق و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده

8.     بررسي،کنترل وپاسخگوئي به مکاتبات اداره كل بيمه سلامت

9.     بررسي،کنترل وپاسخگوئي به مکاتبات وزارت بهداشت

10. ابلاغ دستورعملها و بخشنامه های رسیده از وزارت متبوع به شبکه های تحت پوشش

11.    مشاهده ، اقدام در خصوص نامه های ارجاعی از طرف مدیر گروه

12.    تنظیم مکاتبات مرتبط با امورات محوله

13.    عضویت در کمیته پایش وکمیته بیمه روستائی

14.    انجام هماهنگی های مورد نیاز با واحدهای فنی ستاد

 

دسترسی
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
برنامه تحول نظام سلامت در حوزه سلامت
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.