دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
گسترش
برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3559
 

معرفی برنامه:

براساس قانون بودجه سال 1384 سازمان بيمه سلامت ایران موظف گرديد تا با صدور دفترچه بيمه سلامت براي تمام ساكنين مناطق روستايي، عشايري و شهرهاي زير 20 هزار نفر امكان بهره مندي از خدمات سلامت  را درقالب برنامه پزشك خانواده و از طريق نظام ارجاع فراهم آورد. بدين ترتيب فرصتی مناسب به منظور تامین سهولت دسترسي به خدمات سلامت  براي ساکنین این مناطق پديد آمد.

برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی با  هدف بهره مندی وبرخورداری مردم از خدمات پایه سلامت  وکاهش پرداخت هزینه های سلامت  از جیب مردم، واستقرار سامانه خدمات جامع و همگاني سلامت  در كليه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري تشكیل شد.

در برنامه پزشك خانواده، پزشك عمومي و تيم سلامت وي مسئوليت مدیریت سلامت  افراد و خانوارهاي تحت پوشش خود را بعهده داشته و پس از ارجاع فرد به سطوح تخصصي، مسئوليت پیگیری اقدامات انجام شده را نيز بعهده دارند. لذا، يكي از مهمترين وظايف پزشك خانواده ارائه خدمات جامع و همگانی  سلامت  است خدمات سلامت  در برنامه پزشك خانواده به جمعيت تحت پوشش به شكل فعال (Active) ارائه مي شود.

مهمترين محورهاي اجراي برنامه پزشك خانواده در راستاي پوشش بيمه اي جمعيت روستايي، عشايری و ساکنين شهرهاي زير 20 هزار نفر به شرح ذیل می باشد.

1- ساختار مناسب براي ارائه خدمات سلامت  در قالب بيمه روستايي، شبكه هاي بهداشتي درماني كشور است. در مورد استقرار اعضای تیم سلامت  طرحهاي گسترش شبكه ملاك خواهد بود. از سويي ديگر، ملاك در بخش خدمات بستري، سطح بندي خدمات مي باشد.

2- وجود بسته خدمات سلامت  سطح اول كه امكان  ارائه خدمات با كيفيت و كميت مناسب را توسط تیم سلامت  فراهم مي كند.

3- تعيين جمعيت معين براي يك تيم سلامت  (پزشك خانواده). با انجام بررسي هاي بعمل آمده كارشناسي در برنامه كشوري اصلاح نظام سلامت  ودرنظر گرفتن بسته خدمات پزشك خانواده، جمعيتي درحدود 2500 تا 4000 نفر به ازاي هر تيم پزشك خانواده مناسب خواهد بود. بسيار ضروريست كه جمعيت هاي روستايي در قالب جمعيت هاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت و بدون تغيير در طرح هاي گسترش شبكه، تحت پوشش پزشك خانواده قرار گيرند.

4- تبيين مسير ارجاع كه يكي ديگر از محورهاي اصلي پزشك خانواده است، در مناطق روستايي كشور براساس شرايط منطقه، ميزان دسترسي به خدمات تخصصي، طراحي راهكارهايي براي مديريت اطلاعات از سطح متخصص به پزشك خانواده و شرايط ترابري روستايي متغير خواهد بود. در چنين شرايطي بايد ضمن رعايت كليه نكات پيشگفت، مناسب ترين شكل ارجاع برای بيمار طراحي گردد.

5- از مهمترین شيوه های ارزشيابي برنامه پزشك خانواده، سنجش ميزان رضايت گيرندگان خدمت است كه بايد در مراحل طراحي، اجرا و ارزشيابي به عنوان  یکی ازمحوري ترين شاخص های موفقيت برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده مد نظر قرار گیرد.

6- اصلي ترين محور اجراي برنامه پزشك خانواده، موضوع ساز وکار پرداخت و فرايند پايش عملكرد پزشك خانواده با توجه به شاخص های سلامت  است.

در این راستا جهت اجرای سیاستهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز این برنامه را از سال 1384 با راه اندازی 2 مرکز شروع و تا کنون در 38 مرکز از مراکز تابعه این دانشگاه اجرا می گردد.

این واحد مدیریت و ساماندهی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی را در جهت تحقق اهداف برنامه های سلامت در شبکه های بهداشت و درمان شمیرانات، پردیس، پاکدشت، پیشوا، دماوند، فیروزکوه، قرچک، ورامین را بعهده دارد.

 

 

 

 

کارشناس برنامه بیمه روستایی

فرزانه عبادی کوهساره

کارشناس ارشد نظارت بر امور دارویی

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
برنامه تحول نظام سلامت در حوزه سلامت
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.