يکشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
خانواده
غذای کمکی
غذای کمکی کودک
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9453
 
 
   دانلود فایل : باروری سالم و فرزنداوری-Reproductive health and child bearing           حجم فایل 223 KB
   دانلود فایل : لیست شاخص های برنامه باروری سالم           حجم فایل 45 KB
   دانلود فایل : پیشگیری از سقط های القایی           حجم فایل 595 KB
   دانلود فایل : اهم شاخص های برنامه باروری سالم           حجم فایل 1215 KB
   دانلود فایل : ناباروری5-95           حجم فایل 1274 KB
   دانلود فایل : فلوچارت فرآیند های برنامه باروری سالم5-95           حجم فایل 421 KB
   دانلود فایل : آموزش هاو خدمات مرتبط با ازدواج5-95           حجم فایل 444 KB
   دانلود فایل : آمارهای مورد نیاز برنامه باروری سالم           حجم فایل 908 KB
   دانلود فایل : اهم شاخص های برنامه باروری سالم 5-95           حجم فایل 1215 KB
   دانلود فایل : فلوچارت و دستورالعمل گردش کار باروری سالم           حجم فایل 173 KB
   دانلود فایل : شرایط دریافت اقلام رایگان           حجم فایل 109 KB
   دانلود فایل : گردش کار کمیته های توبکتومی اورژانس           حجم فایل 549 KB
   دانلود فایل : زنان واجد شرایط دریافت خدمات رایگان باروری سالم           حجم فایل 230 KB
   دانلود فایل : اندیکاسیون های توبکتومی           حجم فایل 726 KB
   دانلود فایل : نتایج تحقیق فرزندآوری           حجم فایل 2125 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل وزارتی زنان در معرض خطر بارداری 6-94           حجم فایل 230 KB
   دانلود فایل : ثبت اطلاعات تک فرزندی در پرونده خانوار5-94           حجم فایل 158 KB
   دانلود فایل : پیوست برنامه ششم توسعه5-94           حجم فایل 186 KB
   دانلود فایل : اندیکاسیون های توبکتومی           حجم فایل 726 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل اولین مراجعه باروری سالم           حجم فایل 61 KB
   دانلود فایل : سياست هاي كلي جمعيت           حجم فایل 140 KB
   دانلود فایل : کتاب دستورالعمل باروری سالم جهت گروه های پر خطر بارداری           حجم فایل 8921 KB
   دانلود فایل : جزوه باروري سالم94           حجم فایل 223 KB
   دانلود فایل : جزوه مشاوره پیش از ايودي گذاري           حجم فایل 469 KB
   دانلود فایل : اصول و مبانی امنیت کنتراسپتیوها           حجم فایل 9550 KB
دسترسی

بیمارستان دوستدار کودک
مراکز بینایی سنجی
مراکز شنوایی سنجی
مرکز جامع امل کدکان
مراکز مشاوره اهنگام زدواج
مراکز آمادگی زایمان
مرکز صدور کوپن شیر مصنوعی

پیوندها
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.