شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6985
صفحه اصلي > کرونا دستورالعمل 
 
 
   دانلود فایل : مدیریت تغذیه ای در کودکان و نوجوانان مبتلا به کووید-19.pdf           حجم فایل 1040 KB
   دانلود فایل : راهنمای مراقبت و کنترل وزن کودکان زیر پنج سال ویژه مراقب سلامت و بهورز.pdf           حجم فایل 1006 KB
   دانلود فایل : راهنمای مراقبت و کنترل وزن کودکان زیر پنج سال ویژه کارشناس تغذیه.pdf           حجم فایل 1678 KB
   دانلود فایل : بسته آموزشی مراقبتهای تغذیه ای در بیماری سل.pdf           حجم فایل 2074 KB
   دانلود فایل : نسخه اول دستورالعمل نظام مراقبت و بیماریابی کووید 19 پانزدهم تیر ماه.pdf           حجم فایل 3275 KB
   دانلود فایل : ضوابط جدید مراکز منتخب 30 تیر 99.pdf           حجم فایل 483 KB
   دانلود فایل : 14.نسخه هفتم فلوچارت تشخیص و د.pdf           حجم فایل 4655 KB
   دانلود فایل : تظاهرات گوارشی بیماری کووید 19.pdf           حجم فایل 1026 KB
   دانلود فایل : تغذیه سالم در پیشگیری و درما.pdf           حجم فایل 2013 KB
   دانلود فایل : محتوای آموزشی مشاوره‌ی سوگ.pdf           حجم فایل 1194 KB
   دانلود فایل : فلوچارت فرآیند مشاوره‌ی سوگ.pdf           حجم فایل 242 KB
   دانلود فایل : فرم گزارش دهی مشاوره سوگ.pdf           حجم فایل 300 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل اجرایی مشاوره‌ی سوگ.pdf           حجم فایل 382 KB
   دانلود فایل : مجموعه تغذیه و شیوه زندگی (کنترل و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر شایع).pdf           حجم فایل 486 KB
   دانلود فایل : مجموعه تغذیه سالمندان.pdf           حجم فایل 802 KB
   دانلود فایل : فاصله گذاری اجتماعی یعنی خانه ای با امنیت و سلامت.pdf           حجم فایل 564 KB
   دانلود فایل : روش های تامین سلامت روان نوجوانان در بحران بیماری کرونا و اجرای فاصله اجتماعی.pdf           حجم فایل 324 KB
   دانلود فایل : فلوچارت تشخیص ودرمان بیماری کووید 19 در سطوح خدمات سرپایی و بستری.pdf           حجم فایل 2158 KB
   دانلود فایل : 02.نسخه اول دستورالعمل نحوه مراقبت کوید 19 در مراکز خدمات جامع سلامت 16 و 24 ساعته.pdf           حجم فایل 948 KB
   دانلود فایل : راهنمای بهداشت- نگهداری و آماده سازی مواد غذایی.pdf           حجم فایل 823 KB
   دانلود فایل : توصیه های ملی و بین المللی در خصوص مصرف مکمل ویتامین دی .pdf           حجم فایل 664 KB
   دانلود فایل : فایل پروتکل درمان روانشناختی سوگ.pdf           حجم فایل 837 KB
   دانلود فایل : سوگواری در همه گیری کرونا - ویژه جمعیت عمومی.pdf           حجم فایل 466 KB
   دانلود فایل : توصیه‌های مدیریت سوگ بازماندگان-نهایی.pdf           حجم فایل 454 KB
   دانلود فایل : خانواده و کرونا ویروس جدید.pdf           حجم فایل 748 KB
   دانلود فایل : coronavirus.pdf           حجم فایل 736 KB
   دانلود فایل : اضطراب بیماران بستری.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود فایل : اضطراب بیماری و کرونا.pdf           حجم فایل 134 KB
   دانلود فایل : افسردگی و کرونا.pdf           حجم فایل 351 KB
   دانلود فایل : انگ اجتماعی ابتلا به کروناویروس.pdf           حجم فایل 165 KB
   دانلود فایل : سلامت روان در بحران- ویژه کادر درمان.pdf           حجم فایل 110 KB
   دانلود فایل : سلامت روان در بحران- ویژه کادر درمان.pdf           حجم فایل 110 KB
   دانلود فایل : سلامت روان در بحران- ویژه مدیران[vs.pdf           حجم فایل 151 KB
   دانلود فایل : سوگواری در همه‌گیری کرونا.pdf           حجم فایل 243 KB
   دانلود فایل : وسواس و کرونا.pdf           حجم فایل 207 KB
   دانلود فایل : سوگواری در همه گیری کرونا - ویژه جمعیت عمومی.pdf           حجم فایل 466 KB
   دانلود فایل : فایل پروتکل درمان روانشناختی سوگ.pdf           حجم فایل 837 KB
   دانلود فایل : __مراقبت تغذیه ای دوران نقاهت .pdf           حجم فایل 267 KB
   دانلود فایل : پیشگیری و کنترل کووید-19 در معادن.pdf           حجم فایل 1139 KB
   دانلود فایل : تریاژ مادر باردار کووید 19 اول فروردین 1399.pdf           حجم فایل 1483 KB
   دانلود فایل : پیشگیری و کنترل کووید-19 در معادن.pdf           حجم فایل 1139 KB
   دانلود فایل : covid-19 راهنمای بازگشت به کار شاغلین مبتلا به.pdf           حجم فایل 899 KB
   دانلود فایل : __مراقبت تغذیه ای دوران نقاهت .pdf           حجم فایل 267 KB
   دانلود فایل : متن نهایی مدیریت استرس در شر.pdf           حجم فایل 460 KB
   دانلود فایل : کودکان در روزهای سخت فقدان ع.pdf           حجم فایل 703 KB
   دانلود فایل : کمک به کودکان برای مقابله با .pdf           حجم فایل 4644 KB
   دانلود فایل : سلامت روان در بحران ، ویژه ار.pdf           حجم فایل 308 KB
   دانلود فایل : راهنمای والدین مبتلا به افسردگی در دوران کرونا.jpg           حجم فایل 78 KB
   دانلود فایل : راهنمای والدین کودکان مبتلا به اضطراب.jpg           حجم فایل 77 KB
   دانلود فایل : راهنمای والدین کودکان مبتلا به اضطراب.jpg           حجم فایل 77 KB
   دانلود فایل : راهنمای والدین کودکان مبتلا .jpg           حجم فایل 77 KB
   دانلود فایل : راهنمای والدین کودکان بیش فعال در دوران کرونا.jpg           حجم فایل 74 KB
   دانلود فایل : راهنمای والدین کودکان بیش فع.jpg           حجم فایل 74 KB
   دانلود فایل : راهنمای والدین کودکان اختلال دو قطبی.jpg           حجم فایل 82 KB
   دانلود فایل : راهنمای والدین کودکان اختلا.jpg           حجم فایل 82 KB
   دانلود فایل : راهنمای مراقبت کودکان سوگوار کرونا.jpg           حجم فایل 77 KB
   دانلود فایل : راهنمای مراقبت کودکان سوگوا.jpg           حجم فایل 77 KB
   دانلود فایل : راهنمای مدیریت بحران و سلامت.pdf           حجم فایل 803 KB
   دانلود فایل : راهنمای مدیریت استرس در شرای.pdf           حجم فایل 108 KB
   دانلود فایل : راهنمای مدیریت استرس برای مد.pdf           حجم فایل 263 KB
   دانلود فایل : راهنمای مدیریت استرس برای را.pdf           حجم فایل 418 KB
   دانلود فایل : حمایت های روانی ، اجتماعی در .pdf           حجم فایل 460 KB
   دانلود فایل : توصیه های سلامت روان در خصوص .pdf           حجم فایل 475 KB
   دانلود فایل : ترس از کرونا.pdf           حجم فایل 919 KB
   دانلود فایل : برای کودکان سوگوار چه کنیم.pdf           حجم فایل 453 KB
   دانلود فایل : شرح وظایف بیمارستانها.pdf           حجم فایل 565 KB
   دانلود فایل : راهنمای کنترل کرونا در واحدهای صنفی عرضه گوشت و مرغ.pdf           حجم فایل 435 KB
   دانلود فایل : راهنمای کنترل کرونا در کشتارگاهها.pdf           حجم فایل 289 KB
   دانلود فایل : راهنمای کنترل کرونا در فروشگاههای زنجیره ای.pdf           حجم فایل 377 KB
   دانلود فایل : راهنمای بهداشت محیط در مواجهه با بیماران.pdf           حجم فایل 685 KB
   دانلود فایل : دستورعمل کرونا در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی - copy.pdf           حجم فایل 389 KB
   دانلود فایل : راهنمای انجام مراقبت تشخیص و درمان غیرپزشک.pdf           حجم فایل 1299 KB
   دانلود فایل : دستورعمل گسترش نحوه عملکرد مراقب سلامت بهورز در زمان اپیدمی بیماری کرونا.pdf           حجم فایل 551 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل درمانی مواجهه با کرونا در بیماری دیابت.pdf           حجم فایل 196 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل درمانی مواجهه با کرونا در بیماران مبتلا به سرطان-.pdf           حجم فایل 821 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل حمایت های تغذیه ای در بیماران سرپایی و بستری.pdf           حجم فایل 1301 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل توانبخشی بیماران.pdf           حجم فایل 740 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل ارائه خدمات 247 و 724 .pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود فایل : راهنمای پیشگیری از کرونا در تیم خبرنگاری -.pdf           حجم فایل 598 KB
   دانلود فایل : مراقبت های پس از ترخیص.pdf           حجم فایل 228 KB
   دانلود فایل : راهنمای تریاژ مادر باردار و کوید19.pdf           حجم فایل 216 KB
   دانلود فایل : راهنمای بالینی موقت تغذیه با.pdf           حجم فایل 391 KB
   دانلود فایل : درمان دارویی مادر مبتلا به کوید19.pdf           حجم فایل 169 KB
   دانلود فایل : راهنمای مقابله با کرونا در زندانها و ندامتگاهها.pdf           حجم فایل 1342 KB
   دانلود فایل : توصیه های سلامت روان در پیشگیری فرسودگی شغلی.pdf           حجم فایل 424 KB
   دانلود فایل : راهنمای اقدامات بهداشت محیط در مواجهه با افراد مبتلا به کرونا.pdf           حجم فایل 685 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس دراتوبوس.pdf           حجم فایل 940 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس در هواپیما.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس در مراکز ورزشی و استخرها.pdf           حجم فایل 800 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس در پادگان و زندان.pdf           حجم فایل 961 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس در اماکن متبرکه.pdf           حجم فایل 987 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس 9 در مراکز جمعي.pdf           حجم فایل 957 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس در تاکسی.pdf           حجم فایل 967 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس در پایانه مسافربری.pdf           حجم فایل 1240 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کنترل کروناویروس در پارک.pdf           حجم فایل 945 KB
   دانلود فایل : راهنماهای کروناویروس در مترو و قطار.pdf           حجم فایل 974 KB
   دانلود فایل : دستور العمل حفاظت فردی کارکنان.pdf           حجم فایل 582 KB
   دانلود فایل : پرسش و پاسخ های شایع کورونا.pdf           حجم فایل 739 KB
   دانلود فایل : حمایتهای روانی، اجتماعی.pdf           حجم فایل 413 KB
   دانلود فایل : توصیه تغذیه ای در پیشگیری از بیماری کرونا.pdf           حجم فایل 240 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل کنترل بیماری کرونا در مدارس و مهد کودک ها.pdf           حجم فایل 113 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل کنترل بیماری کرونا- بهمن 98.pdf           حجم فایل 2732 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66707636-66700512- 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.