شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
حرفه ای
کتابخانه الکترونیکی بهداشت حرفه ای
 آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
 مراکز ارائه دهنده خدمات
تعرفه بهداشت حرفه ای
تعرفه معاینات شغلی

 

پیوندها
سلامت، بهداشت حرفه ای، محیط و کار
سلامت، بهداشت حرفه ای، محیط و کار، اداره کار
سلامت، بهداشت حرفه ای، محیط و کار، اداره کار، niosh
سلامت، بهداشت حرفه ای، محیط و کار، اداره کار، niosh
 تأمین اجتماعی، بهداشت حرفه ای
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4307
 
   دانلود فایل : اصول مهندسی حمل بار           حجم فایل 8708 KB
   دانلود فایل : کارگاه ارزیابی ارگونومی سال95           حجم فایل 7289 KB
   دانلود فایل : Snook tabel           حجم فایل 114 KB
   دانلود فایل : RULA           حجم فایل 574 KB
   دانلود فایل : ROSA فرم           حجم فایل 591 KB
   دانلود فایل : ارزيابي ارگونوميكي از خطاهاي انساني           حجم فایل 1306 KB
   دانلود فایل : ارگونومي در هتل ها           حجم فایل 670 KB
   دانلود فایل : ارگونومي در محيط كار           حجم فایل 4295 KB
   دانلود فایل : ارگونومي در بيمارستان و مشاغل پرستاري           حجم فایل 3809 KB
   دانلود فایل : ارگونومي شناختي           حجم فایل 572 KB
   دانلود فایل : ارگونومي           حجم فایل 200 KB
   دانلود فایل : شاخصهای آنتروپومتری استاتیکی کارگران ایرانی           حجم فایل 4632 KB
   دانلود فایل : راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری           حجم فایل 4594 KB
   دانلود فایل : راهنمای طراحی میز و نیمکت مدارس مطابق با ابعاد بدن دانش آموزان ایرانی           حجم فایل 1581 KB
   دانلود فایل : راهنمای طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی           حجم فایل 4003 KB
   دانلود فایل : راهنمای جامع طراحی ایستگاه کار ارگونومیکی           حجم فایل 3887 KB
   دانلود فایل : روش ارزیابی پوسچر reba           حجم فایل 525 KB
   دانلود فایل : روش ارزیابی پوسچر owas           حجم فایل 402 KB
   دانلود فایل : راهنمای جامع حمل دستی بار           حجم فایل 4260 KB
   دانلود فایل : راهنمای جامع بهداشت کارگران خدمات خودرو           حجم فایل 7172 KB
   دانلود فایل : راهنمای ارزیابی ارگونومی محیط کار از دیدگاه ارگونومی           حجم فایل 1465 KB
   دانلود فایل : آیین نامه حمل دستی بار           حجم فایل 146 KB
فیزیکی
روشنایی
صدا
پرتو
شیمیایی
سیلیس
آزبست
سرب
پروفایل شیمیایی
ارگونومی
ارگونومی
مشاغل خاص
بیمارستان
کشاورزی
کارگزان ساختمانی
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.