شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٩ - 
1 2 3 4 5
 
بلایا
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 319
صفحه اصلي > واحدهاي ستادي > مدیریت و کاهش خطر بلایا 
 

مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت را می توان  بدینگونه تعریف کرد:

"مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت فرآیندی است منظم به منظور بهره مندی حداکثری از ظرفیت های سازمانی، اجرایی و مهارتی نظام سلامت با هدف به حداقل رساندن پیامدهای سوی سلامتی مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و تسهیلات و منابع بهداشتی درمانی از طریق پیشگیری از مخاطرات و کاهش آسیب، ارتقای آمادگی، پاسخ به موقع و بازیابی با رویکرد توسعه پایدار".

بر اساس تعریف فوق نظام سلامت بر بستر نظام شبکه چهار گروه هدف ذیل را در بر می گیرد:

1) جمعیت عمومی

2) ارایه دهندگان خدمت

3) تسهیلات و منابع

4) برنامه ها

شرح وظایف کلی

قبل از وقوع بلایا:

                     ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه

                     اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه

                     جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سلامت محور کاهش خطر بلایا

                     آگاه سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا

                     تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخشها

                     ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت در فاز پاسخ

                     اجرای برنامه های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان نظام شبکه

                     اجرای تمرین های آمادگی بلایا در تسهیلات نظام شبکه و جامعه

در زمان وقوع بلایا:

                     ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهای تسهیلات نظام شبکه و جامعه

                     ارزیابی مستمر نیازهای سلامتی جمعیت آسیب دیده

                     ارایه مراقبت های سلامتی هماهنگ، به موقع و موثر

                     پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت های سلامتی

پس از وقوع بلایا:

                     تدوین برنامه بازیابی تسهیلات نظام شبکه با رویکرد توسعه پایدار

                     بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه های آسیب دیده نظام شبکه

                     مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی-اجتماعی جامعه

                     پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66707636-66700512- 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.