شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
حرفه ای
کتابخانه الکترونیکی بهداشت حرفه ای
 آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
 مراکز ارائه دهنده خدمات
تعرفه بهداشت حرفه ای
تعرفه معاینات شغلی

 

پیوندها
سلامت، بهداشت حرفه ای، محیط و کار
سلامت، بهداشت حرفه ای، محیط و کار، اداره کار
سلامت، بهداشت حرفه ای، محیط و کار، اداره کار، niosh
سلامت، بهداشت حرفه ای، محیط و کار، اداره کار، niosh
 تأمین اجتماعی، بهداشت حرفه ای
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6379
 

 

نام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

شماره تلفن

مسئوليت هاي محوله

مدرك تحصيلي

 

آقای مهندس ابوذر عینی پور

كارشناس بهداشت حرفه اي

66717982

کارشناس برنامه کنترل سیلیس، تأمین روشنایی، حذف آزبست، بازرسی هدفمند، طرح تشدید، پروفایل ایمنی شیمیایی، اصناف، مدیریت حوادث شیمیایی و برچسب گذاری، کنترل عوامل مخاطره آمیز در ریخته گری، کارگران ساختمانی، ارزیاب بیمارستان، پایش و نظارت مراکز بهداشت و صنایع،رابط دانشجویان در دانشکده بهداشت

كارشناس ارشد مدیریت HSE

خانم مهندس فريبا فخرايي

كارشناس بهداشت حرفه اي

66717982

کارشناس برنامه تشکیلات بهداشت حرفه ای، شرکت های خصوصی، بیمارستان، معاینات، ارزیاب بیمارستان، پایش و نظارت مراکز بهداشت و صنایع و شرکتهای سلامت کار ، تدوین برنامه عملیاتی، رابط IT

كارشناس ارشد مهندسي عمران محيط زيست

خانم مهندس مریم محمد علیپور

كارشناس بهداشت حرفه اي

66717982

کارشناس برنامه کنترل صدا، پرتوکاران، کشاورزی، کنترل شرایط جوی، کنترل سرب، کنترل جیوه، پسماند، ارزیاب بیمارستان، پایش و نظارت مراکز بهداشت و صنایع، آموزشی واحد، رابط بهورزی

كارشناس مهندسي بهداشت حرفه اي

آقای مهندس مصطفی خدابخشی

كارشناس بهداشت حرفه اي

66717982

کارشناس برنامه ارگونومی و ارزیابی عوامل زیان آور ، معادن، معاینات، ارزیاب بیمارستان، پایش و نظارت مراکز بهداشت و صنایع، بقا، سامانه شکایات 1490، استعلام های بهداشتی، دبیر جلسات

كارشناس ارشد مدیریت HSE

خانم مهندس محبوبه رضاي سلطان آبادي

كارشناس بهداشت حرفه اي

77507508

سرپرست آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار در صنایع و بیمارستان ها

كارشناس مهندسي بهداشت حرفه اي

خانم مهندس زهره

محمدی زاد

كارشناس بهداشت حرفه اي

77507508

کارشناس آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار در صنایع و بیمارستان ها

كارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي

 

خانم مريم نوري

مسئول امور دفتري

66717982

مسئول دفتر واحد بهداشت حرفه ای

ديپلم

 

پست الكترونيكي واحد                   sbmu.occhealth@gmail.com

 

             

 


شرح وظايف كارشناس بهداشت حرفه اي

 

1-     انجام فعاليت و بررسيهاي لازم به منظور آگاهي از وضع بهداشت محيط كار و وضعيت عمومي كارگاهها و كارخانجات منطقه تحت پوشش دانشگاه و شناخت مسائل بهداشتي صاحبان حرف مختلف و جمع آوري اطلاعات مورد نياز پيرامون آن

2-     نظارت و پيگيري در امر توسعه ، تأسيس ، تجهيز و راه اندازي خانه هاي بهداشت  كارگري  و مراكز بهداشت كار و نظارت بر حسن انجام كار بهداشت ياران كار و پرسنل مراكز مذكور با توجه به آئين نامه ها و دستورالعملهاي موجود

3-     آشنائي و آموزش و نظارت كامل در اجراي طرحهاي بهداشت حرفه اي ( ادغام ، بقا ، بهگر ، صنوف و ....)

4-     تشكيل دوره هاي آموزشي و بازآموزي بهداشت ياران كار، بهورزان، كاردانهاي بهداشتي، اعضاي كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار با توجه به دستورالعملها و آئين نامه هاي موجود

5-     آشنائي با سيستم شبكه و مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و خانه هاي بهداشت به منظور برنامه ريزيهاي لازمه

6-     همكاري با ساير كارشناسان بهداشتي مراكز بهداشت در زمينه اجرا و ارائه طرحهاي بهداشتي و دستورالعمل هاي ستادي به منظور ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتي در منطقه

7-       نظارت بر تأمين آب آشاميدني سالم، جمع آوري  صحيح و بهداشتي زباله و فضولات و ساير فاكتورهاي بهداشت محيطي در كارخانجات و ارائه راهكارهاي لازم

8-     اجراي طرحهاي تحقيقاتي و همكاري با موسسات و مجريان طرحهاي تحقيقاتي در زمينه مسائل زيان آور محيط كار

9-     آگاهي از حدود تماس شغلي عوامل بيماريزا و  اندازه گيري و ارزيابي عوامل زيان آور محيط به منظور آگاهي از اثرات زيان آور آنها بر سلامت نيروي شاغل

10- اعلام نواقص و صدور اخطاريه ها و رسيدگي به شكايات واصله از واحدهاي توليدي (صنعت، معدن، كشاورزي، خدمات) با توجه به قوانين و مقررات موجود

11- آگاهي و هماهنگي در زمينه برقراري سيستم هاي ايمني و بهداشت حرفه اي در محيط كار OHSAS و مديريت بحران ،Risk Assessment   جهت كارشناسان و كاردانهاي بهداشت حرفه اي  شاغل در سيستم و خارج از سيستم

12- تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي در زمينه فرم هاي بازديد، نحوه بازديد، نحوه جمع آوري اطلاعات، صدور تاييدهاي بهداشتي براي كارگاهها و كارخانجات موجود با همكاري ارگانها و سازمانها و ادارات ذيربط.

13- همكاري با آزمايشگاه رفرانس بهداشت حرفه اي در زمينه ارزيابي و اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار

14- برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه بهداشت حرفه اي، كامپيوتر و باز آموزي كارشناسان و كاردانهاي بهداشت حرفه اي

15- جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار فعاليت هاي بهداشت حرفه اي و ارسال آنها به مركز سلامت و كار وزارت متبوع

16- آشنائي كامل با مجموعه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي، تشكيلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمينه هاي مرتبط با فعاليتهاي بهداشت حرفه اي

17- ارائه و اجراي روشهاي فني و اجرائي در جهت پايش و كنترل فعاليتها و عوامل زيان آور موجود در محيط هاي كاري منطقه

18- برنامه ريزي، هماهنگي و پيگيري در زمينه تشكيل كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار

19- شركت در جلسات و گردهمائي هاي پرسنل بهداشت حرفه اي در سطح شهرستان

20- تهيه و تدوين دستورالعمل ها و راهكارهاي لازم در زمينه ايمني نگهداري مواد شيميايي

21- تجزيه و تحليل و ارزيابي عوامل زيان آور ارگونوميكي در محيط كار و ارائه طريق به منظور پيشگيري و كنترل عوامل زيان آور محيط كار با توجه به استانداردهاي موجود

22- بررسي شكايات واصله ناشي از كارخانجات از نظر ايجاد مزاحمت  كه  به مراكز ذيربط جهت بازديد و رفع مزاحمت  ارجاع داده مي شود

23- بررسي واحدهاي صنعتي تازه تاسيس، صدور تاييديه هاي بهداشتي در زمينه استعلامهاي رسيده در زمينه پروانه بهره برداري، كارت شناسايي، پروانه تاسيس و نظاير آن

24- پيگيري عمليات اجرائي در زمينه پيشگيري و بيماريابي و مبارزه با بيماريها و مسموميت ها و سوانح و حوادث ناشي از كار با همكاري پزشك طب كار

25- نظارت و ارائه طريق در خصوص تسهيلات رفاهي و بهداشتي و محل هاي تهيه و توزيع مواد غذايي، ساختماني و...

26- همكاري با پزشك دوره ديده طب كار در زمينه تشكيل پرونده هاي بهداشتي و انجام معاينات دوره اي و اختصاصي شاغلين حرف مختلف

27- شناخت كارهاي سخت و زيان آور در حرف مختلف و همكاري در زمينه معرفي شاغلين بمنظور انجام معاينات دوره اي و بهسازي محيط كار

28- ساير وظايفي كه از طريق مديران مافوق ارجاع مي شود

 

 

فیزیکی
روشنایی
صدا
پرتو
شیمیایی
سیلیس
آزبست
سرب
پروفایل شیمیایی
ارگونومی
ارگونومی
مشاغل خاص
بیمارستان
کشاورزی
کارگزان ساختمانی
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.