پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
خانواده
غذای کمکی
غذای کمکی کودک
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 7291
 

مدرك و رشته تحصيلي

نام و نام خانوادگي

پست سازماني

كارشناس ارشد اپیدمیولوژی

خانم مهشيد غنچه

كارشناس سالمندان و ميانسالان

كارشناس مامايي- كارشناس ارشد آموزش پزشكي

خانم بیتا پیاهور

كارشناس سالمندان و ميانسالان

كارشناس مامايي- كارشناس ارشد آموزش پزشكي

خانم سیمین بابلی

كارشناس سلامت مادران

كارشناس مامايي- كارشناس ارشد مديريت اجرايي

خانم مريم شهبازي

كارشناس سلامت مادران

كارشناس مامايي- كارشناس ارشد آموزش پزشكي

خانم فاطمه عرب عليدوستي

كارشناس باروري سالم و جمعيت

كارشناس مامايي

خانم ماندانا نایبی

كارشناس باروري سالم و جمعيت

كارشناس مامايي

خانم پروین محمد قاسم پور

کارشناس شیرمادر و نوزادان

كارشناس بهداشت عمومي- كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني

خانم فاطمه تاج الديني

كارشناس كودكان

كارشناس تغذيه-کارشناس ارشد تغذیه ورزشی

خانم سحر اسماعيلي دوراني

كارشناس تغذيه

 

دسترسی

 

بیمارستان دوستدار کودک
مراکز بینایی سنجی
مراکز شنوایی سنجی
مرکز جامع تکامل کودکان
مراکز مشاوره اهنگام زدواج
مراکز آمادگی زایمان
مرکز صدور کوپن شیر مصنوعی

 

پیوندها
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.