يکشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
خانواده
غذای کمکی
غذای کمکی کودک
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6965
 
   دانلود فایل : Integrated Well-Child Care-physicianبوکلت مراقبت کودک سالم ویژه پزشک           حجم فایل 20072 KB
   دانلود فایل : Integrated Well-Child Care-non-physicianبوکلت مراقبت کودک سالم ویژه غیرپزشک           حجم فایل 20891 KB
   دانلود فایل : Guideline of Integrated Well-Child Care-physicianراهنمای بوکلت مراقبت کودک سالم پزشک           حجم فایل 3510 KB
   دانلود فایل : Guideline of Integrated Well-Child Care-non-physicianراهنمای بوکلت مراقبت کودک سالم غیر پزشک           حجم فایل 3196 KB
   دانلود فایل : ASQII (2)-غربالگري تكامل           حجم فایل 365 KB
   دانلود فایل : Integrated Management of Child Illness-physicianبوکلت مراقبت ناخوشی های اطفال ویژه پزشک           حجم فایل 1333 KB
   دانلود فایل : Integrated Management of Child Illness-nonphysicianبوکلت مراقبت ناخوشی های اطفال ویژه غیر پزشک           حجم فایل 1565 KB
   دانلود فایل : بوکلت کودک سالم و مانا - 96           حجم فایل 67123 KB
   دانلود فایل : کارت مراقبت کودک-دختر           حجم فایل 11338 KB
   دانلود فایل : کارت مراقبت کودک-پسر           حجم فایل 11550 KB
   دانلود فایل : كودك سالم-پزشك           حجم فایل 361 KB
   دانلود فایل : راهنمای بوکلت چارت کودک           حجم فایل 540 KB
   دانلود فایل : بوکلت چارت کوک سالم غير پزشك           حجم فایل 794 KB
   دانلود فایل : نامه روز و هفته ملی کودک           حجم فایل 160 KB
   دانلود فایل : نامه روز و هفته ملی کودک           حجم فایل 160 KB
   دانلود فایل : دستور عمل اندازه گيري وزن و قد كودكان زير پنج سال           حجم فایل 361 KB
   دانلود فایل : تمرین برای رشد ویادگیری کودکان12-16           حجم فایل 867 KB
   دانلود فایل : کارت رشد دختر           حجم فایل 6359 KB
   دانلود فایل : کارت رشد پسر           حجم فایل 6003 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل مکمل های کودکان           حجم فایل 114 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل اجرایی برنامه تکامل کودکان           حجم فایل 83 KB
   دانلود فایل : مراحل اجرا بررسی مرگ دردانشگاه91           حجم فایل 852 KB
   دانلود فایل : دستوالعمل تکمیل دفتر ممتد مراقبت کودک           حجم فایل 1261 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل مسواک انگشتی           حجم فایل 622 KB
دسترسی

بیمارستان دوستدار کودک
مراکز بینایی سنجی
مراکز شنوایی سنجی
مرکز جامع امل کدکان
مراکز مشاوره اهنگام زدواج
مراکز آمادگی زایمان
مرکز صدور کوپن شیر مصنوعی

پیوندها
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.