پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
گسترش
برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3663
 

معرفي واحدآمار

نگرش های نوين مديريتی بر اين امر واقف می باشد که سرعت تغييرات ، پيچيدگی ، رقابت سيل عظيم توليد و گردش اطلاعات در عصر حاضر سازمان را ملزم به نگرش مجدد در عملکرد ساختار و فعاليتهای خود می کند .

اگر بپذيريم که اطلاعات وسيله و ابزار تعيين کننده تصميم گيری نقطه اتکای استراتژيک است رساندن اطلاعات صحيح و به موقع به مديران ارشد و ميانی ، اجرائی نياز به ساماندهی داشته و بايد رساندن اطلاعات به صورت عملکردی بوده و تا حد ممکن جامع و خلاصه باشد . يکی از دلايل مهم وضعيت نابسامان اطلاعات و آمار در کشور فقدان يک نظام اطلاعات قوی و منسجم می باشد .

در اختيار داشتن اطلاعات ضروري ابزار مديريتي است در حال حاضر عدم وجود پوشش كامل سيستم شبكه در تمامي مناطق تحت پوشش و نيز عدم وجود نظام كارآمد جمع آوري ، دسترسي و تحليل اطلاعات مديران و تصميم گيران را در كليه سطوح با مشكل مواجه نموده است مجموعه تحت پوشش اين دانشگاه نيز از اين موضوع مثتثني نبوده و نياز به نظام جامع اطلاعات سلامت كاملا"‌ضروري است .

در بيان جايگاه آمار و اطلاعات می توان به چند نکته اشاره کرد :

 اطلاعات بايد طبقه بندی گردد . 

جريان داده ها امکان تصميم گيری های مطمئن را در يک سازمان بهم پيوسته فراهم می سازد .

صحت داده ها از مهم ترين اجزاء نظام اطلاعاتی می باشد .

عملکردی بــودن آمــار می تـوانــد در کارآئی و اثربخشی سيستم موثر بوده ومی تواند با تجزيه وتحليل داده ها  آگاهی مديران را افزايش داده و در کارآمدسازی نظام اطلاعات موثر باشد .

واحد آمار معاونت بهداشت با دو نیرو با اسامی فهیمه صالحیان و اعظم محمودی در ستاد معاونت مشغول به کار می باشند . نظارت  بر برنامه های 9 مرکز و شبکه تحت پوشش دانشگاه ( شمال – شرق – شمیرانات – ورامین – پیشوا – قرچک – پاکدشت - دماوند و فیروزکوه ) بر عهده این واحد می باشد .

دسترسی
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
 برنامه تحول نظام سلامت در حوزه سلامت
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.