چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
گسترش
برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3849
 

معرفی واحد بهورزی :

ارائه خدمات بهداشتي درماني اوليه از اركان اصلي نظام شبكه هاي بهداشتي درماني كشور مي باشد . درنظامي كه پي ريزي شده است اولين سطح تماس جامعه با واحدهاي رسمي كشور خانه هاي بهداشت و مراكزبهداشتي درماني است.

خانه بهداشت واحدي مستقر در روستا است كه تحت نظارت مركز بهداشتي درماني شهري /روستايي فعاليت مي كند . نيروي انساني در خانه هاي بهداشت بهورزان زن ومرد بومي هستند كه براساس ضوابط و مقررات خاص انتخاب و پذيرش شده وآموزشهاي لازم را در مركزآموزش بهورزي فرا مي گيرند و تاكنون گامهاي اساسي و مهمي را در جهت ارتقاء كمي و كيفي فعاليت بهداشتي برداشته اند. خانه هاي بهداشت معمولا" جمعيتي بالغ بر يك هزار نفر در يك يا چند روستا را تحت پوشش قرار مي دهند و بطور متوسط هر 5 خانه بهداشت تحت پوشش يك مركز بهداشتي درماني روستايي يا شهري روستايي قرار مي گيرند كه وظيفه نظارت ، برنامه ريزي ، پشتيباني خانه هاي بهداشت را عهده دار مي باشند.

بهورزان از ميان ساكنين بومي در روستاها انتخاب ، گزينش و تربيت مي شوند كه رسالت ايشان ارتقاء سطح سلامت جامعه روستايي مي باشد .كنترل بيماريهاي واگيردار ، پوشش 100 % واكسيناسيون ، مراقبت اطفال و كاهش ميزان مرگ ومير نوزادان ، كاهش مرگ و مير مادران باردار ، افزايش پوشش تنظيم خانواده و ...... از اهم برنامه هاي بهداشتي است كه بهورزان مسئول ارائه خدمات نامبرده به كليه گروههاي هدف در سطح روستا مي باشد.

دو مركز آموزش بهورزي ورامين و دماوند با هدف بهره مندكردن خانه هاي بهداشت از بهورزان داراي مهارت هاي كافي ،دایر گردیدند، فعالیت آنها در راستای اهداف مندرج در آیین نامه بهورزی و دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت شامل : آموزش وتربيت بهورزان قبل از استخدام ، انجام بازآموزي هاي حين خدمت ،نظارت مستمر بر عملکرد بهورزان شاغل ، اموزش و باز آموزی مراقبین سلامت خانواده و.... برنامه ریزی و طراحی گردید. شایان ذکر است نظارت بر فعاليت هاي مراكز آموزش بهورزي شهرستانها و ارزشيابي عملكرد آنها توسط كارشناس مسئول آموزش بهورزي معاونت صورت می گیرد.

 

نام شبکه

تعداد خانه بهداشت

جمعیت تحت پوشش

تعداد بهورزان

تعداد مربیان

پاکدشت

22

45913

41

7

پیشوا

15

24592

23

0

دماوند

26

25993

39

7

شمیرانات

25

30576

37

6

فیروزکوه

17

5748

30

5

ورامین

26

37448

39

11

معاونت بهداشت

131

170270

209

36

 

درراستاي دست يابي به موارد فوق ،آموزش بهورزي و عنوان برنامه آموزش بهورزي يكي ازواحدهاي زيرمجموعه گروه گسترش شبكه ها مي باشد . اين واحد ازنظر ساختار درسطح معاونت اموربهداشتي داراي يك كارشناس مسئول و یک كارشناس بهورزي است.درسطح شبكه های بهداشت  يك كارشناس ، مسئول نظارت و اجراء برنامه های مرتبط با اموربهورزي است .

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره تماس

آدرس پست الکترونیکی

1

معصومه فرجی

کارشناس مسئول

ارشد اپیدمیولوژی

66701529

M.faraji@sbmu.ac.ir

2

پریوش شیری

کارشناس

کارشناس بهداشت عمومی

p-shiri89@yahoo.com

 

دسترسی
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
 برنامه تحول نظام سلامت در حوزه سلامت
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
آدرس مراکز بهداشتی،بهداشت، طرح نیرو انسانی، مرگ، ثبت نام، پزشک
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.