جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
بیماری ها
دسترسی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4606
صفحه اصلي > واحدهاي ستادي > مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ها > واحد بیماری های واگیر > گزارش هفتگی  

گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها

Weekly Epidemiological Report

معاونت امور بهداشتي

واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها

 

تاريخ: 24/11/94

 

سال : 1

 

شماره : 40

 

موارد بیماری مشکوک مشمول گزارش تلفني

از تاريخ 17/11/94 لغايت 23/11/94 در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

موارد مشکوک بیماری

تعداد موارد

مننژیت مننگوکوک

0

مننژیت غیرمننگوکوک

3

سرخک

2

سرخجه مادرزادی

1

سرخجه

0

CCHF

0

مالاریا

0

فلج شل حاد

0

سیاه سرفه

1

بوتولیسم

0

کزاز نوزادی

0

دیفتری

0

آنفولانزا

17

عوارض ناشی از واکسن

0

موارد حیوان گزیدگی

26

 

   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره چهلم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره سی و نهم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره سی و هشتم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره سی و هفتم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره سی و ششم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره سی و پنجم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره سی و چهارم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره سی و سوم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره سی و دوم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره سی و یکم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره سی ام           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره بیست و نهم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره بیست و هشتم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها بیست و هفتم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها بیست و ششم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها بیست و پنجم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره بیست و چهارم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره بیست و سوم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره بیست و دوم           حجم فایل 50 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره بیست و یکم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره بیستم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره نوزدهم           حجم فایل 50 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها 18           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها 17           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره شانزدهم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره پانزدهم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره چهاردهم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره سیزدهم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره دوازدهم           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره یازدهم           حجم فایل 226 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره دهم           حجم فایل 50 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره نهم           حجم فایل 50 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره هشتم           حجم فایل 34 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره هفتم           حجم فایل 47 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره ششم           حجم فایل 42 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره پنج           حجم فایل 66 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره چهار           حجم فایل 66 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره سه           حجم فایل 87 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره دو           حجم فایل 88 KB
   دانلود فایل : گزارش هفتگي اپيدميولوژيك بيماريها شماره یک           حجم فایل 72 KB
دسترسی
گزارش هفتگی بیماریهای مشمول گزارش تلفنی
گزارش های اپیدمیولوژیک بیماریهای واگیر
خبرنامه بیماری های غیر واگیر
بروز رسانی ها
تابلو اعلانات

 فهرست جدید مراکز غربالگری
 آزمایشگاه سل
 ماده37
 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir