دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
برنامه ریزی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1316
جملات مدیریتی
صفحه اصلي > واحدهاي ستادي > گروه آمار، تحلیل عملکرد و برنامه ریزی > پایش > تعداد پایش های معاونت از سطوح محیطی 
 

جدول تعداد بازدید های انجام شده از ستاد مراکز و رتبه بندی آنها در شش ماهه اول سال 94 ، معاونت بهداشتی

 

بازدید

شمال

شرق

شمیرانات

پاکدشت

ورامین

دماوند

فیروزکوه

پیشوا

قرچک

جمع

تعداد بازدید

21

11

36

19

29

21

13

11

12

173

تعداد رتبه بندی

2

3

5

2

9

7

1

1

1

31

 

 

 

جدول تعداد بازدید های انجام شده و رتبه بندی واحد دارویی شش ماهه اول سال 94

 

بازدید

شمال

شرق

شمیرانات

پاکدشت

ورامین

دماوند

فیروزکوه

پیشوا

قرچک

جمع

تعداد بازدید

1

1

1

1

1

1

1

 

1

8

تعداد رتبه بندی

1

1

1

1

1

1

1

 

1

8

·         بازدید پیشوا و رتبه بندی آن در هفته سوم مهرماه انجام میشود .

 

 

 

جدول تعداد بازدید های انجام شده و رتبه بندی واحد حرفه ای شش ماهه اول سال 94

 

بازدید

شمال

شرق

شمیرانات

پاکدشت

ورامین

دماوند

فیروزکوه

پیشوا

قرچک

جمع

تعداد بازدید

-

1

2

1

2

2

1

-

1

10

تعداد رتبه بندی

-

-

1

-

1

1

-

-

-

3

 

 

 

جدول تعداد بازدید های انجام شده و رتبه بندی واحد آموزش بهداشت شش ماهه اول سال 94

 

بازدید

شمال

شرق

شمیرانات

پاکدشت

ورامین

دماوند

فیروزکوه

پیشوا

قرچک

جمع

تعداد بازدید

-

-

1

-

1

2

-

-

-

4

تعداد رتبه بندی

-

-

-

-

1

1

-

-

-

2

 

جدول تعداد بازدید های انجام شده و رتبه بندی واحد گسترش شش ماهه اول سال 94

 

بازدید

شمال

شرق

شمیرانات

پاکدشت

ورامین

دماوند

فیروزکوه

پیشوا

قرچک

جمع

تعداد بازدید

2

-

7

4

7

4

4

1

3

32

تعداد رتبه بندی

-

-

-

-

1

1

-

-

-

2

 

 

 

 

جدول تعداد بازدید های انجام شده و رتبه بندی واحد مدارس شش ماهه اول سال 94

 

بازدید

شمال

شرق

شمیرانات

پاکدشت

ورامین

دماوند

فیروزکوه

پیشوا

قرچک

جمع

تعداد بازدید

2

-

2

-

2

2

-

-

-

8

تعداد رتبه بندی

1

-

1

-

1

1

-

-

-

4

·         شاخص های رتبه بندی بهداشت مدارس پس از شش ماهه اول سال و در مهرماه قابل محاسبه می باشد .

 

 

 

جدول تعداد بازدید های انجام شده و رتبه بندی واحد بهداشت روان  شش ماهه اول سال 94

 

بازدید

شمال

شرق

شمیرانات

پاکدشت

ورامین

دماوند

فیروزکوه

پیشوا

قرچک

جمع

تعداد بازدید

1

1

2

1

3

2

1

1

-

12

تعداد رتبه بندی

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

·         در نظر است سه بار هر ستاد پایش شود و پس از آن رتبه بندی صورت گیرد.

 

 

جدول تعداد بازدید های انجام شده و رتبه بندی واحد خانواده شش ماهه اول سال 94

 

بازدید

شمال

شرق

شمیرانات

پاکدشت

ورامین

دماوند

فیروزکوه

پیشوا

قرچک

جمع

تعداد بازدید

7

2

9

5

5

3

3

5

5

44

تعداد رتبه بندی

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

جدول تعداد بازدید های انجام شده و رتبه بندی واحد بهداشت محیط شش ماهه اول سال 94

 

بازدید

شمال

شرق

شمیرانات

پاکدشت

ورامین

دماوند

فیروزکوه

پیشوا

قرچک

جمع

تعداد بازدید

-

1

1

-

1

1

-

-

-

4

تعداد رتبه بندی

-

1

1

-

1

1

-

-

-

4

 

 

 

جدول تعداد بازدید های انجام شده و رتبه بندی واحد دهان و دندان شش ماهه اول سال 94

 

بازدید

شمال

شرق

شمیرانات

پاکدشت

ورامین

دماوند

فیروزکوه

پیشوا

قرچک

جمع

تعداد بازدید

-

2

3

1

-

1

-

1

-

8

تعداد رتبه بندی

-

1

1

1

-

1

-

1

-

5

 

 

 

جدول تعداد بازدید های انجام شده و رتبه بندی واحد بیماریهای غیرواگیر شش ماهه اول سال 94

 

بازدید

شمال

شرق

شمیرانات

پاکدشت

ورامین

دماوند

فیروزکوه

پیشوا

قرچک

جمع

تعداد بازدید

2

-

7

4

7

4

4

1

3

32

تعداد رتبه بندی

-

-

-

-

 

 

-

-

-

2

 

 

 

جدول تعداد بازدید های انجام شده و رتبه بندی واحد بیماریهای واگیر شش ماهه اول سال 94

 

بازدید

شمال

شرق

شمیرانات

پاکدشت

ورامین

دماوند

فیروزکوه

پیشوا

قرچک

جمع

تعداد بازدید

6

3

3

4

5

2

3

2

2

30

تعداد رتبه بندی

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

 

   دانلود فایل : جدول تعداد بازدید های انجام شده ستاد مراکز و رتبه بندی آنها در شش ماهه اول سال 94           حجم فایل 59 KB
دسترسی ها
 
 
 
 
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.