شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2 3 4 5
 
حرفه ای
کتابخانه الکترونیکی بهداشت حرفه ای
 آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
 مراکز ارائه دهنده خدمات
تعرفه بهداشت حرفه ای
تعرفه معاینات شغلی

 

پیوندها
سلامت، بهداشت حرفه ای، محیط و کار
سلامت، بهداشت حرفه ای، محیط و کار، اداره کار
سلامت، بهداشت حرفه ای، محیط و کار، اداره کار، niosh
سلامت، بهداشت حرفه ای، محیط و کار، اداره کار، niosh
 تأمین اجتماعی، بهداشت حرفه ای
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9236
 
   دانلود فایل : لیست فرمهای کددار           حجم فایل 14 KB
   دانلود فایل : فرم 3-111           حجم فایل 46 KB
   دانلود فایل : فرم هاي گزارش دهي 2-1-111           حجم فایل 114 KB
   دانلود فایل : گزارش دهي بررسي وضعيت عوامل ارگونوميك ايستگاههاي كار           حجم فایل 60 KB
   دانلود فایل : فرم معاينات رانندگان           حجم فایل 62 KB
   دانلود فایل : فرم گزارش فعاليتهاي طرح بهداشت كشاورزي           حجم فایل 38 KB
   دانلود فایل : فرم گزارش عملكرد فصل           حجم فایل 47 KB
   دانلود فایل : فرم گزارش دهي پرتوكاران           حجم فایل 50 KB
   دانلود فایل : فرم گزارش بيمار يابي برنامه سيليكوزيس           حجم فایل 30 KB
   دانلود فایل : فرم گزارش بازرسی هدفمند           حجم فایل 54 KB
   دانلود فایل : فرم تعداد کارگاهها و شاغلين بر حسب نوع صنايع           حجم فایل 45 KB
   دانلود فایل : فرم پرسشنامه نورديك           حجم فایل 67 KB
   دانلود فایل : فرم برنامه ريزي سالانه بازرسي بر اساس آيين نامه بازرسی هدفمند           حجم فایل 57 KB
   دانلود فایل : فرم بازرسي مقدماتي روشنايي(غربالگري)           حجم فایل 34 KB
   دانلود فایل : فرم بازديد كارگاهي چند واحدي           حجم فایل 61 KB
   دانلود فایل : فرم بازديد تك واحدي           حجم فایل 58 KB
   دانلود فایل : فرم آمارخانه بهداشت كارگري           حجم فایل 37 KB
   دانلود فایل : فرم آمارحوادث           حجم فایل 38 KB
   دانلود فایل : فرم اطلاعات كارگاهها و موسسات مشمول ماده 5 قانون مديريت پسماندها           حجم فایل 59 KB
   دانلود فایل : تعداد کارگاهها و شاغلين صنايع دباغي- آبکاري- سراميک و آجر تحت پوشش           حجم فایل 30 KB
   دانلود فایل : آمار بهسازي ارگونوميك ايستگاههاي كار           حجم فایل 34 KB
   دانلود فایل : آمار بررسي وضعيت عوامل ارگونوميك ايستگاههاي كار           حجم فایل 40 KB
فیزیکی
روشنایی
صدا
پرتو
شیمیایی
سیلیس
آزبست
سرب
پروفایل شیمیایی
ارگونومی
ارگونومی
مشاغل خاص
بیمارستان
کشاورزی
کارگزان ساختمانی
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66729531 - 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.