×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • : 1401/12/22 - 08:24
  • : 72
  • : 70
  • : 2 دقیقه

تاکید دکتر زالی بر ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به افتخارات کشور در حوزه بهداشت در سطح بین‌الملل تاکید کرد: هرچه در حوزه بهداشت سرمایه‌گذاری کنیم، برای آینده کشور سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به افتخارات کشور در حوزه بهداشت در سطح بین‌الملل تاکید کرد: هرچه در حوزه بهداشت سرمایه‌گذاری کنیم، برای آینده کشور سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.

دکتر علیرضا زالی  روز شنبه، بیستم اسفندماه در دیدار پایان سال  با روسای شبکه‌ها و مراکز بهداشت،  ضمن تقدیر از تلاش‌های آن‌ها در سال 1401 اظهار کرد: دانشگاه از دیرباز تا کنون در بسیاری از دستاوردهای حوزه بهداشتی پیشتاز بوده است.

وی ادامه داد: علی رغم وسعت مناطق تحت پوشش دانشگاه، نتایج بسیار مطلوبی در حوزه برنامه ها و خدمات بهداشتی حاصل شده است.

دکتر زالی با اشاره به چالش های مختلف بهداشتی در سال جاری از جمله وقوع سیل، کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده توسط معاونت بهداشت دانشگاه را ستودنی دانست.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین با تاکید بر ضرورت تقویت وضعیت نیروی انسانی در حوزه بهداشت، خواستار تقویت و توسعه شبکه‌های بهداشتی شد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح پزشک خانواده گفت: تلاش کرده‌ایم برای اجرای این طرح ملی آمادگی داشته باشیم و قطعا دانشگاه در این حوزه نیز مانند سایر طرح‌های ملی عملکرد موفقی با پتانسیل‌های خود خواهد داشت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره تقویت و توسعه بهداشت، خواستار حمایت‌ از شاغلان حوزه بهداشت شد.

دکتر زالی همچنین در این نشست که با حضور مدیر دکتر ناصر خرمی مدیر حراست دانشگاه، دکتر حسن پیری مشاور اجرایی و مدیر حوزه ریاست برگزار شد، با اشاره به تقارن بهار با ماه قرآن، بهروزی و تندرستی همکاران حوزه بهداشت را در سال آینده آرزو کرد.

در ادامه این نشست دکتر سهرابی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز به ارایه گزارشی از عملکرد این معاونت در سال 1401 پرداخت.

وی با اشاره به اقداماتی همچون راه اندازی خانه‌های مشارکت، ضرورت توجه به تفکر سیستمی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی را یادآور شد.

توجه به زیرساخت‌های بهداشتی، بازسازی و نوسازی فضاهای فیزیکی، توجه به انضباط مالی با انجام اقداماتی همچون ایجاد صندوق سامانه سیب، توجه به طرح جوانی جمعیت، طب ایرانی، پزشک خانواده و غربالگری دیابت یک میلیون و 600 هزار نفراز ‌دیگر اقدامات مطرح شده توسط دکتر سهرابی بود.

  • : معاونت
  • : 124478

0

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست