×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
باید و نبایدهای وعده سحر در ماه مبارک رمضان

باید و نبایدهای وعده سحر در ماه مبارک رمضان

رییس گروه تغذیه معاونت بهداشت: روزه داری بدون صرف سحری برای تمام گروه های سنی به ویژه نوجوانان و جوانان می تواند با عوارض زیادی همراه باشد و به هیچ وجه نباید این وعده مهم را حذف کرد.

در ادامه بازدیدهای نوروزی انجام شد

در ادامه بازدیدهای نوروزی انجام شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با همراهی معاون امور بهداشتی در چهارمین روز از فروردین 1402 از نحوه خدمت رسانی درمراکز بهداشت شرق و شمال تهران و شبکه بهداشت شمیرانات بازدید کرد.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست